Тарифа за таксите за спорове за имена на домейн в областта .eu

Следната Тарифа за таксите се прилага по отношение на всяко производство за извънсъдебно разрешаване на спорове за имена на домейн, администрирани от Центъра за Арбитраж и медиация към СОИС (Центъра) съгласно Правилата за извънсъдебно решаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Правилата за ИРС).

Едночленна комисия

Брой на имената на домейн, включени в Жалбата Такса (в Евро) Такса (в Евро)

От 1 до 5

1300 [Член на Комисията: 900; Център: 400]

От 6 дo 10

1600 [Член на Комисията: 1100; Център: 500]

Повече от 10

Ще бъде определена след консултация с Центъра.

 

Тричленна комисия

Брой на имената на домейн, включени в Жалбата Такса (в Евро)

От 1 до 5

3100 [Председател на Комисията от експерти: 1200; Експерт: 600; Център: 700]

От 6 до 10

4000 [Председател на Комисията от експерти: 1500; Експерт: 800; Център: 900]

Повече от 10

Ще бъде определена след консултация с Центъра.

Искане за промяна на езика на производството

Искане за промяна на езика на производството Оспорване на оттеглянето на Жалба
500 Евро 500 Евро

Таксите включват сумата, която събира Центърът като такса за администриране на делото и възнаграждението на експертите.

2. Плащанията се извършват единствено по някой от следните начини:

Банков превод (за плащания в евро):

Получател/Бенефициент:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Account number (IBAN): CH3304835048708082003
Swift Code: CRESCHZZ80A
Bank: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
((Когато правите превод, моля уточнявайте основанието за превода, включително спорното/ите име/на на домейн (задължително), платецът, и, ако е приложимо, номерът на делото в Центъра.)

Кредитна карта (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Плащания с кредитна карта се правят през платформата за защитено онлайн плащане на СОИС. За запитвания, свързани с плащания, моля обадете се на (+41 22) 338 8247. По причини, свързани с опазване на данните, платформата за онлайн плащане е единственият метод, чрез който ще бъдат приемани плащания с кредитни карти. WIPO Center's secure online payment facility

Клиентска сметка в СОИС: удържане от клиентска сметка в СОИС

3. Плащания с чек или в брой не се приемат. Чековете ще бъдат върнати на изпращача.

4. Всички банкови такси, такси за превод или други суми, които биват събирани във връзка с направено в полза на Центъра плащане, се поемат от платеца.