Tunisia

Décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'Institut National de la Normalisation de la Propriété Industrielle

 

 


',;.:,

()i,R(jfANISA'I~lCtN'

ILIi:C:J'(~j: N~ fl~~·ll:U41 ,(llli ~~4 !~e:lP'tmll]allu, H':n~, ~101,itUllt 0l1!::aLlIi.!~Brli()ICl at j[,ollc:tlIIDllmu:IJl,(~ullt Iciofl lIilJl!uJlilltni: llij':alll:io" lIua~1 ItlEl 11:BI Nm:iUlllliisnlii,mJI j!l d.e III }P\mWl1rMj~!1 J(U.C~lDLS'· lbilif:IIlJEl"

l\fcm!~ li[nbl!lu IB~lml~llrlllbll" l'l~fr.!d~~l'lml; d,11 full lRU~ll1Ibl1!~~lllC' 1~m:u:bE~I'Emn,(~ ;

Vu ~a, ~.oL 10.0 8!·E~1 dll S Ilout 19~. l.',ala:Llv'~ :b, llL :n'Jrulnl1'IE'.'Li~n ,at :!. 'La. oqulll1M" tL'olla4n~n~lI:re n<:m t1'~t'IIl n, '13t!1,olll E"

~~ll'r h~ IlrClposL1:1.QII d~, Mlnisl>I'e, dE' JI'Emn(~'lI~ja Nn~IClllLle:

Vu 1'o,,,la d~e' Mh:clatl,is:, ~h\ P1Ei:o, i,t cj,U!. E\\XUUlC11S. ~Ie l'}."g:1'jeul· tIll'll. dl! la, S4tnte li'1l1'Llq.ll1l. ~IG l'·EoQlll.l.lJE>l.llVI~I;, dc~ J'Hs.l11llat. cl'II' 1'ra.'mspol'1l8 at ,lE~, G(m'lJIlllD'lal~ttOJl!I" 'ill . l'E~laEri,JJneam~ll; :5It~ll~l. riml1l' et '~'Il·I~,· lR:eoli,arc:he Siol,EultLi'1qUE, Elt tlw J\jrtBj.r~~t SOCIaA:llB:

Vu l'IL~1B dll Tl'libuIIoel1 AdniliniBtmblr:

JCl'~cl,r·i!rl~ClD.S . :

(JfJM~}l1l1[iSM~a(ON ~U)8~~~niJ~S'J~mJlmlmm

Ilrnt~]]uOn J[

~[,e e Ou!~E:U ~l'".i1l1u:nilldl:siltJ~a,'thJ~0\

}jl~tJllCmle: JE~J'IfiJOo:lel' --lLi[J:'.lISJtU~'Ltt, Na,I,lonl3l1. iClEl hL NC~f'·· m!~Usa-ti()n eo!; de ~f~ P1tOJll~letl§ lund;ws~;!'i!ai!iLE: 100,1i sl,clml-

I.-........-......-...............~""............-.-......_..........................__....._...........____...._...._.__.....•....."..._._..__........,,"""........_......_._.__.__......

J2'oII~;g~1 ~l~ij~!i,!; ] oUlmlll OHiciel,dfl nal lfl,SJPllbliQrlle 1['lJITlisi';:JrlIW ._. 1\I\lOJ~di .5 Odublm H'~12' ~\~O !6i3i

r.l'i~~·~r·e PILl' lll11 C!i)·:r.lfll~t~i d'},JclIll~'TIh;tn:!LtICl'U p:Nj~;id~i ],13,1' lEI lE\[·eslde~.1u ~ ;Dil~ElCteUl.· Ge:nl!r1:hl d'E: X1:~lIs,tlt"Ll'~ nt; I~Oilll~ pos~, des me11o'bes Eil.tl~ranot~l :

_. '(.111: l"E~:ffI-eS·Emj;:8mti cilll Preani'EIX M·inistr:'l,

'-' Un :r'eprese:l'l:taJ::t'~ liu M.i:nist.re de l':Ek·{) [)011':d'E! N-ll,t!Cllla·l El,

-, '[kl r.e~pre:l;e[)tEllnjj d,u Md111B.1i.re tC1u Plaa11 e·t; dl~s :Ei'in:elIlces,.

-' Un repI'e:.enl~~nli au Mi:nistlW d'E: rl\!iBiI'kc'lll'lture,

--:mr.l l'ElPI'es'em·lil!~irl,1; du Mln.iiGliI'IO dE! l'E'.qr"d:peml~Qj~t,

--Un r~preJ)eIl~~Emli dUi lvnJriol~l,tl)EI cIe l''lflilibl!bat,

-Un lrepl"esentaI1t dUl Mi.l.'l~EvlJr·e! de la, mfmt1i P'UIbj,IJ~IU'e.

-Un !1~IJ<Jre8el!lt,axlt, dll. Mlnif.tarEl lel'E! l.'lBlnse!1,gnlOmern1; S,u;p~!:rleu:r I;!.t cl~3 la Hee'bel'c::tie Slcl,e]rl'Ll:.tl(l:lil\EI"

-~ Un ·r,e:premmQia·nli clll Mtf:11EI'~l'el dl·e.s ~[I.r:am!f~o:r1:ls eti ders G()!DJf!ll!n~1Ii'c:'3~UO'1:l'E" ~'1l1111 !'eplref~2:\O.tSIlrL't du Mlinhlt:re 1JI'e:S Ai,\tnil!'e,s' S().. ox:e~:te:~.

lb1;.• ~•.•-. LI*l Adq:nll1:u"ln':a,tclIl:s SOQ1:t c!es.vgm3!l POUI' Ul!le p,er:io'd.e dl€: clmlK ~ms. re:rl(J\lve~.3;lbl'e. par 1l,1crMIi du l\@nlstre dl'E: l'E:c:olrl(~nll.~~ :N;'dlti.~)q!HL1El. SUl,;' p:rop01.,I.·· ti(ll1 d.e :1emrs IclepmtE)D1el1.ts X'El<l]!'.ledlf;E..

Al.l'1L. 3. --Le COllsell d'.I~.dmll;'I!l;~,t1'2L'tl,O'n llel l:eUl1.i't sur ClCfllo'vo,ca.1;lo[). dtl F'r/jB'ldel1f~ ])lr'E!<C:tmu: Gl!nel~eul (m 8, III, dEmlll.11liClE! de :La :r.ooltl,E: dH SOS llleaJOttwe~. a,l"u~!j :3~loU.·V-E:nt, ~Itw l'l.1!'1t,e'r'!i·~ d'e l'h:lEi'tl,1;u1; !'mclg:e ~C au roo~~r~s mll~ toIs Jmr t:rllrrtesrl;'['e.

I,e (}ttXlseil d"Adn:x:tilll.')t,ra,tlon ,lleul; :e:'ca,dj·()l.J[lcb:E! des f'(:~':r{l&~'ntaXlts d, '8.11.1 t~~e:s; ,c~e:pmltemel1'ts mj[itllS'~ertels pour leG qnestdoQ,l'.l:s Qlll. lef~ C)(J111~l31·ntm'·L alnsi que 'tout"e aUli['l: pefI'SOnnEL1l1i·eelol1.t l'j3/L1Jc1i1;!:ctll Sln'~L ji'l1t:~!'e llUle.

[..e Ci(l'ILS1~hlI d'. AJcl'mir.Li .EI'~1'E\ltioDIL ]l~;1lt ~:e ~'~vke~ ~~SGil!ter pa~! un 'COrnH1E! t·e~Jhnhl.t~e 'c'mlSultELt,H iiir1)'lll:Pa:Il~; liel; lreplr~!~1;x:rt:~,Jnt8 dlas j.or.l!SI~11;utlJ:ms IS]pt'Cla.:tlElet.m dOllt 1'215 o:x:wmbl'E!G, s:eJ~()nt d!3sig11L'es par arl1M;e.

A:r~. 4~. -Leis de.~.i'skl.rtf. du Ocmneil cl'...Mllnd'uu;tlra.
,tiOll SO~~lt pl"k;es a la X!!'Eujod,liE: ~,tcmple dei; ·nll.lE:mbr·E:s
]p!l'i~f;.lmt:; I~t ell c:a~, de ]Ja.jit~g:'e: eg~LI cle;s v<cll,t, c~~He
(l,u :prI3sid;ent lest; P'l)€~p()~lxj.elranrt~l.

Lei IDm1l:Eeiu. d' l\.c1imll1i:stl~ELtl.O:rl l~ilE: :f,emt. v.E~1!LbJ.'3Q:r.I,elr~t, de}~M!'lS1r que s'll ~1 a It'lll :mOi'llIS nut lie: I!E!'S n:nIEmL\m~s, ~lrl~SE!lnts. .I3i e:e qtWI\\:llIl l1,"est ]!'.~21:S a.t1;I.int, l,el lO{}l1J3~ln .c1'l\rlIn:nimtsf'l~g;tl.o,l'l I~EI l'~l1nlt SU:!.' CO~lvolt'!a,'~i(J.~"1 de fl(lll. :\)X'I§sidel'L:t, hu:lt. Jotms a!p;res, l/EIS dledlSillL"hS semi; EvlOl:;Si J~r:1slls ~L IlL ma,:joriM d.l:s Ule,m'l)r~~1 p]~esent, Cluel I),U€: wit 1,eur nm:JC{bre.

.iiJrl:" I,. --Leos: cHmb,~Jt'Mi1()ns SC)1J:t c.om:t!L<;leI3s Jpar des ]l~"(~:e:! VElt'tl!l.tnt qui scmt p(l!'teE~ 8\;1!l~ llll: Jt'ngjstl~e t~mt'l !~U ISiege de 1'Ins1!1l1;ut Natic)J.11:9il de N01'IIlIL'l1.sn,t;lcm. le,l~ de iie. P:rog~'lriete Im'clust:rieUe. US S()l1t't, slg·r.l,B1s pElr in l?re~;iden!t Dh'l"JI~,1;eu·t' lJi~l1tell'al de l'X~lGt,i;tut. IJE~!1 COplell ou: elctr.aHs dE! dl~lihera.ti()l1s a pl',c~clu.j.re 13(ll'll't ce:r1;ifl<§l; ~pa~r Ie Presiclent D1I~ecteur (M'](L~ail de !'I!118Ut'Ut (lU 'X:I~iI' tout ad!lr.nl11JistrateuJ: d~HI§gu.~ pal' lut

)!rt. loi" -F'(luv,oIrs du ConIE.eH :

Le O,cltlsel.l d'Admi,tlist,ra.1;hm e:s.t ll'lVE!IS,tl dil~ pt;Ll·' \'oirs lei; P~u.s e,temillls. I.om; 1'1HSI~mre d.eEl .(1!~p()slitliltmEI P])ElVtIoe:S, lLU tl:tl'e HI du pl',esenit d'!<Cl"E~t". pOllr :a~gll' EllI nom de 1'J:nst!l,u1i NELt!'i)nul de llr·OIlX'.CLa1isati,c,Il eli dl~ Ill, F.:mprj~te Indlmtr.lflilfl..e .EL·c:>:::.::>mI)ll.:r out au-tor1sel' tou,s 1es Eve·te.. ei; 1,(~~~::ra.tlcn11! ,rl:1a,tl,fs ij, Son ()b~'El~, IJO" t!Llllent ;

_ .........................1'1....................................................................................."..."

-, :n rE.'!Pll~£eIl;t~! l.'lnsf,H.ui'1 N;a:thl~jUeul 'C~E~ NO]~llllU~, iE,'a.tiOlll e;t d'e l~~ P:rl)[,ltn::lel;-a 1~.u[llll;tdl~TI,e '~'fus, I~i vi~1 d~!5i ·1iiEr.m el; lie t.'CIQl'tes ELdnJl~rljst~lI~;l.ml /;.

-' n 8.1:I\~"te Ie regl\If:I:nE!in,l; h1iit~)l~bEmI' d:e 1 '!blls/tltut lir21-' 4;~cUlam d~l JNo,tll1i3.l1~~altI0[', I~ti d(~ l:s; ]:'roplrJ.e1i<!1 tnduJ;" .1iri'e!lJ.E: e·t 'cLonKH: S~ll1l Sl'1":lie: S'Ul: IEl sit~lilmt, dXL :pe!Ill()ll~"I'B] I:-t mL ri~lJll,.U:leI\B,'tto'lil.

-, 11 ar:Nij;le, \:!l;)'Euque a-n:ni~! Ie lmdllg:-e:\; de l'[llst:l'~llt Na,tlo~1Iia,il ,cle Nm:maJ.lsa.timl, e'!; dl,sl.l3, 1?:t'f)jp:ri1§,t~: 111d'l.'\I:;·'tl.'leUe 'M eJ:J1 COUl:.. d'l~xe.rc:lce Iil!; 'lCl'.I'lIclW:iC:at.h',.~m: j""Li~~!e:3, niices~m41.·Hs.

-1)'1 1:{)~1,ltr;euc1tll tll'US ex:o:prun1;J;: p~~~~ v'Dle~ d:'~'llUIl'e~lr,li'lll~~ Chl l:recLi-1i ()U au\'rea:Jl'a«'l't.

_ •• n .['e'g)le 11:5 c:'cmdl·tio~lS ~L1l:K:qU~il!lE~EI l,'I[ll:~lLI,t,u:b N:EL-· tio!luJ. dl~ ~1{)·mnll~.1:s,~:t!OJ1. at ell) lL'9J l~r()olJ'tl~itA~ I,ml1ll!" tl'le[!l.~ rEl\:oit dial fllif~ds e.n dep<)t iE:t em coml'~te c:,cm·· l'UD:t.

--lGl di~erllo:hl~ l~, ,co!!l!dl!1il0l11; e1i lU.(fmm.la CI:eLnn l€:5quel.1-elS. l'luHt.,x,tUi; Ns:,tio1'lal de N·'CI'.NJOLaH!;~vtl:o>~rl at d~l lao ~PI'()'Pde'te r~rlClu.llt;:rl.l:·He et!LbU't et 1~rti:t~3 IllS c:olrri;j .. ibllS. '

--II s!i;a;t-ue sur le~1 ~LClql1b~!t;lcm!! nt, ~.lHina.tlo'ljl:;' c1'<Ltmneutlles" sm' l'fl~J'Po:r'tllllVt~i dl!!s 13)~tIIl11~! :Judl~bc:1'ELh'e:il ~. €n:gELge·r ains.i. qUl3 su.r tot1JS; les com,:pro,l1Il1e: 0'11 t,lmns:a.~~!on,ls;

-II <ie[lJboe:mslCLI' tc~u1; :rrtal"IC!tLt! mlc:'omrenl.i()]l. I}, (lCI,nciu.·:m pal~ l'u:ne~tl1;ut l\l~I~)i.clIl:aa. d'~ NOmrl.llllls.altlclll. i~l; de ·In P~N~pri61~§ J{'IJdiUlst!1Elil1e ~;~ PO}.lt,l!.Cnt: nul' tvn DJ,O~l'.L-' tEmt sU])l3r1eu1:I\, 1.{f,I~I}O D.

-11 dloeclucle: ,[le! In ca~I~Bvt~o~n dl; l1Cf'Llt M;abl~~ss'e~rmtll; l3.mriH,'a,:lr13 pnr;t{)out ~JtlDL 11 ·ha ;J ug~~ oUU(~eL,

Jlid. ~i.. -DE¥llig·aMon d~~ pO'1lJ~O·iI'S

[~l !JemseU d.''Adg~Ol~llb~t,ra,tioll dle.{legue EL 11 Pic esicllim;1i; J[)~.·1l'ect.ellr Ci<~meI'.!1,l 'tOllts leE: ])~JU'V'I)i:rt; 'l~(~eislmll'es, Ilmu lui pI3j)Ule1;tl'~! d ~EVSll'1l~~~I' ;1'EL Dit'el:4Jlon. Ggllel~~I!l.i~ de 1'1h'lstlt/M, N'c3Itio,rA.BLI dl'~ 'NlCJirll.lr.l.elill6E~t,J.(~L 1~1; d,l~ lE. l~t'IJIJ)I~I'e'te Indus,tl'.l'Ellle.

~!E:lOmK)O~l :m

Lc lE·I~~sid.li!aci't Dlil:r~~i~j;,e1UlI' c:i!enjkru.l

.I1rt.. :8i" -, Le 'PIl.~!(S-lJC1'e:nt Dil~:~)eottI' Goo.~h'a.l ellt no-r.r.lJ[ll~i pat d(~C1ret mn: ~lrCmosi,tio!Il doll :Mia.liis,tI'e dEl 1',lElC'DJ:l()Dllle: NELJtli<CllL!L]~.

,fbi;" n. -L~a· P'r~~E~ilclelr1~; l[)1l'flertl~Ui~ G~J:ttEjt'i~il Ijlel l'l~l~;·· 1iltu.~ Na,tiona~l d.e lIjOl'm.lIJ&s~l,tl<m e'& ele! III, P]\CIJ~I'II·M~~ n:!l:ldlJ1silitiel1ie fIst cl].j1.'lrg~3 dll~ l',e!:!I:'~~lu'ti:f:N,l <lH~1 de(:l~~~c'un O;IiselS, ];M,:r Ie ODn!N"~1 cl'J~JcLDl1!rds'~1"Edi1,cl!l it <l·uli n 1'.Ia,:vcl c:omp"to d~l sa. g:>BGi;1-~u at, (itt :rOa:JloCll~i'()111!l'lem~lllt g{~n~ll~B~l. d.€: l'][;nl~t.l.ltulj 11'~lttl[maX li'e Il[cma:mlisation ·et de la r.1!:~J.Pl'1et~! Jink:l.Ul5,tt'el1\IEJ. n p:rell.li! ac:elt 1~1'iE,l;, i:l;G~IlS la l1D:JiI:t.~ d,tl Ises :e~'t1;rl.1b'l1~;ic~ml 'tou·tes Jlni1iiat:l~relS ~;~i ,to.u,te.IE; dli~~I·· :S·!I)'.!:LS ·tl~CE!\SI!n~rml.

Il. ElSlt ch:Eur1g:~: 111l,1;a!D.n~Cl'Emt; :

-l)':Il;ISGlla::eI' lao dil'Elic'tl.oa:l llEdm1.qtw, I~dimln~bst!';al· tiV'E: Ht f'J:.!lanl~G:lCe die. 'l'LnSlti~~l1ljj;

--De! p:r~~llaJ'Elr les tiJ.lm~aml: at: d~~lssm'.:tX' hL rmSf: ~a!jL ~a,!p:pllell,1r.Ion dEliS: C[;1)~is,liolrl!1 doll 1['(J[llsell. Icl'A~j[mdnl:s'tl:;a~tllllin.

--D'e l1a~p~:rjWiEmtl=l~ JI'·IIJ.1S.tItll1Ut :a:wprei> d,es Ith~r;s ,~t dl:a~tl!~ tCIUEi IllS aete:; l~ivfulE: Elt, 'E~dnlOl,~lIl:liB.t;Cil.<t1f6; -De j~bUl:t' le'll 't3,~Li~)e:t:netll;$, !~E~1!l11~esi .~1; WCimll.lt'.LU;eO

d.136 !Lg811ts .ebe l'!I~tlIEllt1rtt1t; 1llEms Ie CEvdl'E! ctll Evlilllotut; Icll1 P'~'l'EI'CI'nl'lel! ,e:,t lie ]p:rocMel: ,ELIllC Q>lrlj.lms de! '1Ialci~titeEI E~t OJer,P€Jlfles. II !L all~)crr'l!ti!, dl'S>lUfl lie c~LdJ~e di,!)s !'egoJ.~Dl'.I'EKrtt~; gl~~I,er:a''1.l1x, mIl' tou,; Ie lP'e!rsClul'.I>el qu'11 adllJl~l!nlst;:re. ;8~··· fo(~t,e em Hc:.e~r.vola, :recl',ut;.s. e1; :rtOllli'.OE: :~~ t{lUG. E!itIlpJ:tOlis:.

.................!"...u •••••"••••••••••".....II.'....................III•••••••"...""..""••""_ ......... ~

IJ..IlE!ll1; d.eJ~~I!.\IUl'~·~ ·tOl.l(; im l~I;e,t'tll~ ~l·e: fiE-IS J!ou"oirs a.i[1IfSI 1J.,,,,el 131L E>1~~llsvtlll'e ;sa,j:t II des melll'b,res du C:c,;n" 'E~,n el'.Adll1l!rllS'tra.t~cm, soU; ~~ elm; ~L.i~E~!l1;;s. places. SOUl! IICrn :a~tllt'lllr1tEi.

~m:nm~ lJt

o(JI:r'lrll.l~lhf,1l.t.ll<o'lt.1 JF.lll.li.ne,litl·le,

El(!(:t:lmt 1 : Il'~1i11~4~1;

J.LI.'t. HI•.• -l:~s, (~O'X'lEle,H d.'.llXl~r.d1l.1:B·1::m.tl(ll1i Jl'I~I\~tl! I~h~~

'~L IU! l~llj{'l'~i'E1 !a!v:aut1~; JEi 1e·r (mt~)!lJ'IW, lil bmlilf,\ell~ (h! l:'C1ltLC:"

l~l.ol~r1114!lllIS:lCl·t; E~~ '~ l'hl!U·I~;U~!enmn.lt lC~fl J'U('llIlUto1l1; l~lll;1il()nl!.!

dll l\r'C~110~~E~l1lmUct(n I~t; ('.'SI llG: .1'rc~pl·~~lti~ J:tl(iUIlS1:~I'kiS,l.:t·EI, "e

d.4mIl'1.~!I~ Emc ncmmll.iul. I~, l'E'llll·lmbfl·1;lou I~ltl Mmllltl~l:e '(Ie

l''Eocmom~1 lIln~;I(1'lU1J.e,

J~t1t. lili••-. I~~a ~'lullr4~1; (10 jr(luc1;:IOlJljI'~r.noIl1; (!Clm~ilIlrmldi:

.' 11)0 lE::n :r4!m~I,I~(I!' :

._. IA11! dir(J,1\e~1 let t,ll.:H:'eIB ]mi~vll&SI lPs~:r' 1.1•• lied S,uj3..,rl!l·~'E' .:n~' ,R~:-j!~l d'~l ~ 13.(~,Cl·t :1 !lH:a, ItlLtlEll e~url!t (C{)U1;E~:I: ~'(~(lutl'teEi El~(I'Cml~t·I;'I'~ de I'mml'c:l'c:e ~rwt':tm~l d,e In, 11.'1.:1:5310'1.'1. del 1'J:~r~el·t1tL11;, dna~u9, lE: (!!Ld~'~1 d4! IlEL 11§I!:k:slll.tl0111 ot do ls~ ])!lil:leMrIUlU4jEL1,ftcm I~ln '~11i:'UEml',

._.. tml lPl'OO.il:Ll,h; CLE!tS; ,rim-1IE:I!. dlt!1 ll.OlltlJl;Ie1! li!It dllel! Pllet3..

·l~ELt.lllc~rlEI d~! ~j!~.'\'lcl·m,.

_•• Ji.,B~ Sll1J"~1!Q.1lft.10'T.l .tl"~:q['LtlWD:m ~w~l~vlf! Iml' he, M~nll!tlw 4jliEl l'm~;4JmCI~lllc! :m;;Cl0a~uE~I~t;

_., LEI J)l.',c~clul.1; do (lCllljj 01; :[11'18110 Ijilcmt. ll·'$I'~f~:e'l~.:en·M;oll Ijl'E~~(l·Etl:mel ,Ef·~vb01~I·cml:llo!le, ~L l"I!.·.ut~)·I:l~mt;R'Dn I~le: l'll,llr~o~'ltl~

ItLEI hvti!olX<!lj

_ ... ~~I! J..'Y.t~l.l.'lt Lt; ,CLII!i ~13al:lrb'C1\mg'tmlle'latll d)! ·t()>1l~' llll:~lll:E!;

_... ~['lcml~!11 !V1:VbVE~]1)1()1111 l~'X'o1'lmlldnt; r.l'((lfI!ll.1'lllnll~!~1 11IlIClcml'a'LUt Il'lll l~l;rmr:uil'EI%Il;.

-... ~:-')1l.tE~~ smtlmEI X'!~!lIiCI'UIIC:lali 'Ill! 1'111. S.I)I:ut dlum: ellt'l ,rml~u d'm.').le, d11IpoulUcm~I~8:h'I:ELtR'v'el oou 1\~lm,~Ier.mEmliEL~rEl

:~iolf mil, Itlj"IIItIUIEII!1 :

•••• ltll~! tcH",)emll'e~s; ch! IrOll.(:1:Lclll:l:lEIIrUmj;.

I!LI~t, 12:,. --·l~N! ·tflld~r(!~i (l,'!m,oE~tlllE~e~nr:rel!l~; ClC)%l112,:mmll ::

IIC') ]!.lOI 1)I,c:I!.'ltll!n ::

.... lJIl'U! ICLc~t,,!jclo['lI Il,lmM~EI :~ml' XE, OCJoX1UEI1l d'l~uclm.l.tl:l.ll .. ..toJ~EutR(m Ill~li1f11v·i~el autt'· l.elll'lal!EICI'l:lt~,ell eln l'lllll't,l!~ll..t N:e~.. tlmt.nl 1~I'EI NcmmnlIAJll1i:lcm. el:t 'clel l~!, 1?'X'()]lI~l~t;~· ltrc11:UI" ·t,lt'.I!J;)JEI;

.... l:/!Il 1I1l11lt'~1~Q~1It1.1l'ltl,el nc~(mn~I'!He-1i ~IELl' ·I'melL·l, ()U Illla~ t~,ela C)l~l~IllIllftlSd~m'e~!. :pubJ:~lcll ICt'l:1 ~;~rdli'(!n;

-_. lri!n p.~lntlpr'tul'ltls. iml;(lr1.a"EI·llm: i:·s:Ml:,rLll>~l~el d:~· l'H~I)" a~I'c~mh! N,EL1:l.(t(!'ulle Ie..t le lMt~llj,Bli:t'I! tjltl 1?'lslll eli ch~sl l!'i.• otmm:I!!l,

~!CI) mel 4U'lg!e'IO~Bllefl :

'-" ]~j&1! depOJllleEI lil':ll:llltll,:UELtilclIl;:

.... Lml fd~lI>elIl!IElS. d.'I~(l.11ll1IIEmlml~t.

.lb1" lW. --.Le 'ClOllls.ell d.'.Ad.nclinl.l,t;mUcm ]i'Irf)CleciE). le: elml f.!ch~'ln1t; ell; (~OUJm ,cl'Eml~~~:~" il. la. Ir'{),rl!~lon d.en do.. l;:E~Uo,m: 'CIE!SI ltlll:~tLllot;:s a.UI~I,t~n1;s S. :l"Ei]:'e:lrcjc(~ em. f!OU,m, Imit; ii, Ill. (j.em"~lruil~clu MllrLl!~t.r.El del II~E~(:OD.()llllli·Ei lIla.tio.. 1l121.LI !, soU; ,clE!lsa. J.J'lwprE~ :IILI.I~iii(~hrE~.

~lJ"t. 1.01, --l.e!l btlClltf!t;l; J)[·e,vjus1.I(I'Jrm~~ls sont tl':2mimlls 1~'ICI'm' .a,I~'1l1:(I'tmtll(1!L n.u MI11.lirs.1i.1'€: de: ll'lElc:o[lom:Loe N·a't1o·· IIlErh, Il.lJl plu.s Icutc1 le pr'E::mj(~r Oc:t,,1bre de ChE~qU4~ 1~:!:,e:lwh:El.

I,m:sqlH: l.'ll.IPI~t[·IJ'b:~.tllJ'lCl n"E::S(; pas: :lnlisl'vlmue il 1'1. dll1:e, diu d.(jlJ"llrt a:,~ l'mwrl~lil~e, ~.e .Pl:~llslil:t'en1; IJr.lI'l,ctel1t'

Gel:ll,s:m.). lest ELl11iClrlls(l EL engll.@;elr 143S clE!pen.sesl In(:c!'es" lS:lR:ms ·au 1:'O:r1(lticl1'LIIllIJ:JI.I2cnt, de l'lnsUtlJl1t. Elt, Il, l"1~X.I~I:1J.tlo·n dl'e ses. lm.g;agElmEl1l(;si Il.la,ns QfL UmKte cles; !IClmme:s l11licrHes dis,Il!: I.e bu.lig·et dlilJiII·ent app:ro1J.'~e: (ill ~l'·e!);er·" dc!'~ prlicedEm1j.

SmC'1'KJoN n. ()()Ill;p'tll~i

I~LI:·t. JLII. _. La C01XI:pt;I3.b~llt·~i d(! ~.':r11131;1t.tL't Nnt[Cltlllil e!rt tel:!'Lu: ~~011Ifllrm.emleint, Il1l.:If. re:i:loEI quJ, l~E!!tlIlEiI~r.llt lilt: elj,ltr~i:pI'iiS.e!1 1'(J'll1IlIIII)r'C:~ELll!el.

K,'~:H:$lrcice c:'ompl;ELlll.t~ 1:IJIlCIIUEml~1l lie, le'l~ j:SII11,14!1' Elt, se tel'Jcrlll1e Ie 3;1 De'ole,lccL1JroEJ.

Dnurs 1:13 ~1·e::mElE.1&l.'tl '~lul. suIt ill (~11)1;\ll'e, d,EI :l',el:x:'EJlw1C:e IB,UC1Ilul. US SI! 1:E\.IJI~IO·X"tlellnt,,, ll.!s 'C,'lllctLpl;'el!, bll:uL!I., II!lvan·· tal.lrElEI 1~1; ILU.I.I·rElS IUl<lom.pll,18:neel d"Lm l'ELPPO'l"t: 'till ClClU" tr~ilEIIU.' t1.mm,4:1el.' dj~ l.'J3l'~~t, !IOInt n()Ul1.'lliz: iPS.t· I:(;:! JPrl~" sl.d!tnt [):Ll'looteltll' Gfe:ner.E\.'iILlLIl C:C'l"1E1~Ji1 el·J'"cLnlinist.l~EL1:1clD ~l·t tl'SlImmlu IIU Ml11Iis:trE! CI'E: l'HiC41111,crmle N!Ll;imll~lls pc)U1~ ILPlp.t~llltll,'Glo111..

l:mCl'l~:rmi; Ul. F'O'I~loClE, 'Ill; ell:ll:p:nmts

.l1,rt. U·, ---L'Xxul'tlt111; ,PEl'ut ;

--Pla.C(lr dels, j~·Cltld.I' em dll])j)1;

_.. ]?'l,9,f~(3r d~:s 1'IJincLEI 131.11 1;11;:m!1

••-F'allr43 dan P~Il'~:"llIhlB'l:L'tU Inn;:mollm·El:t'Il.

(::ElSitlJI~lt'la.'tI.4J.lll$. dCll.T"·(31.'lIt X'uc:Elv'cdl' l'iL]l1~lmlll~1;lclI1 du Mll~liEltl'EI die! K'J~lc:!cl.rum~liEI N'll.tlcm.ll.(lfl ef, ciu l\1:!lrllllt.X'~) '~11l :E'ln.J~1 lSI!; (lEIS: l!"lnu.I:lCle'I~, ELpl'!IIS, dulllcll!];'II't:lCI'llil l~bl1 1("ll').IS.ell.

el'Aclm.irllntl.'lLt:tcm.

illrL. l'r..-. L'][Ulltft'tU,t IJ'tlll1rJ:EL (!cm.l;I'a.l~tel· dl·f:llemn. PI~lU11·GII.

I~ri!I; llm.lf.rl,l1:rltl~ die ll'II:lS,ti1I1:lt. iClcll17Emlj !~tJ:EI ILIl1ic':rillS~!!l l~'I••:r 1e:5, ·Mlrllntl·els dl! 1':EC()()I10mLE~ ltTlI.tl(1Il13Je: nt, .Clll. 1?'l.a.:rL 19·1j dl'ea ]1'i:rULllIr.:ell•

nUtlBl I:IJ: .-~['\;lti!ne: (i13 l'l!I'Gut

.I~l.'t, UI" ._. :L']::r.LI!·tl.l;ut: Nlll;lcl!1ll,X dl,! 111. l\Tclr:tCLE,lI.lIlLli:l!CI:n ·erc cll) la. If·.l'CIIP:rhl~HI l.t1LtCLuntl:lim4! :rfll1ilz,itl()IllrlEI l~crLl!1 111. EI'Lln'e!i1lELll.C4! IS:t lei (~O'Ir.L'tI~Cil4! Ijl'Ll MlllJ.sli:r·l~ del l'lSl'c!lcl:rloml.e· NELt,:lcmllJ.l~ el, 9. IICItl elHlilE: I~. ']:\ll:Jli~.

JllEI ]\fJmll1t1rEl d.e :t':EDI:cm,()mrllEl ].\fnt;lcIllIIO.le :t'4!<)c)l1, (!C'11l1jinl~ 1;,i1cl!~tllo:o. f:lel tCILltles :teliS, cilml:li~:('lLlil(llln (Ill IC'll11119Clil. d'Ad.. Ilodnilltr'll1t!OI'lI" Ilil (lIlli, nmmlm.' dELll.l! Ul:l. ..tIMeLI d.l! Itllil1j :1()Ul'El fra.:r.lC$, tlL1'L:l'tl3 dl~(:1111(1Il. clcmlil'ta.:lt'IS· it tuu: d.IiIB]~'()1!1" 1G~m'l 11~lrlSjlEI 1~'llil ;~I~lll131]]L<e:lr!tll.h·e. (~e (ijHli.l~ court; dl·tl .'Ol1l~ dEl :t.E~ x'eelep1:1CIIl ell! In (lj~cl!dclll.

~llrt. 191. _•• SSU1B I)l·I~:lud.liCI. elm; ICll!II}OsUI.(J'Ir..~, fl.i:U at't.RI~AleB !i,H.lll,W.l."' ell. dllll$IJ.S EIO:o.t; !lOIUl1.hl!l.llll It 1I'll.1PI)I""'bul;:lml d.l.' MhljS,1~1'-e, dl~' ;l'lnelcmo,lIlniEl I\~:BItJ.li:lXHL11~ Ius tCl'~C~iSI~CIl1l1 du ICOIlSIl!tl cl'li.dlrnlJllst1'2Lt.I.I1:I;o. 13,~'slnli tl'ELlt I~tl. l:~i'i~lem.ell.t j,Jr.lt(jrleur. au. shtoU't el; 'C:I~llndlti()nl! d.e re

oo

111l'Lml~l'at;iclIl du ]pleX'8CIIl11.elL

Jilrl'. ~~O. --Il. Elst :plad~ a.upr€,s de J.'lllstitUlt un. c:cm·· 1,l'f~le'L1t' :rlI:l:emciel' cles,lii!rne llar arrlH;e litt :Mil~liElltl'~i dlu :~laD. et lel.:s, ]'il'lJelllct:s. J[,el CID:n1;rM'~'i:l!' nn.Il.Jr1(:lE~r ~L Emtr(m 13....e:c volx. c!ol1lmltativEI 13.tm senll.r::~31i .:tu CIJ.l~lMl1 d."Ad.. mll~dstrsLtIICllrl.

[,e COlltrN,etlI' Un:a.:rlclier'esl; c1rml'ig:,~ dllt~, Cictn1;:rjlll~ d4~ 'cllultes les npel'21'tioIlS s'LlSCeptl1lJ.€S dl"~IV'DII'-dlrElc:'t()lll.€l1tt 011 ImdlJrec:tement 'Lmll l:eU)Elrl=us!;iclll tl.mLl1.I=I.i~l'e slLtr l'el;~~bllssem~ln1;.

l'U1Jl~ Ul"e::I:I~i:.1l11;lm1. elll 1m lr.[lb~sj,,)It'l, Ie c:ollrlt,J('()lelllt fllillam·· clcl' l;JleUil~ di,elcnandl'EiIl" 'C'o:illCmn.111rl1(!atlon ·cm pr'E1lmil·,e (!()IlJr.LELI!I;5,aJflC'Ei 8m: lplac:ti el0 tOIIL1G, Ii~il dllclI~lUlrnenf;$ IClI\:L hivI'es. 'm:L Ijl(rLlbl~! cills IlltUELt;iIC.:rL!1 lP~:lrlod.:t'CllWE:" .~t,~Lbl1es lP:SII' Iml Elellr17iml!1 d,ll A'lliIS,I;lt;1t:lt, luI elst ll.lllrmise. :m ei(l11ine Sll'Ir:L la!1'1:s; 11111: 'le:l, 11ll.llll&r,et!1 tt~Ei l'lbs,tUut I~t SllJ: leis, [11.0'" dlflcmtJ\IClnEl (luI. J7 EI/J'lrlt, 1!'i~IIICII·ft,eEI:::,

Il 'cl~ntJrOle il'mi:e'c:tL~ll)lr.l dl,1 DIld5rEIt tit sllRt l'~lv'oll1t:lon (11m IN!e}Ef~I)EiB,,

'l'lmftl~ :rv ._. lDI.BJ)IlIIt1i;['elnll dlvl!l:S,llll

JlJrfi, ~:J." --, lt~~1 emEi elo diRIIJlolutl(lll., tmJlt lie: 1)I~li,t1:m()llile: d,ll l':JJrlSll,l1i'ut, NELt,k'Cmn'l ell! NllrlllAI.Jl:lslla:cllm llli d,i! .lEI :£'ro·, lP1L'I.I~MI lCll.dl'Lls:~l'lei.L'll rIll:SL :J:'lal;'cl'LtI' l}. l'jClils.t.

Jll~~, :t2, -, X..EI,s, MftnilltlrtUl Ill'~l :Plalr.L ~M; del:s, li\llIlIJ~II~:ie:B, d,i: l'lElcIOIUlm,h® :N j3,U()111SIIEI, dEl l'mGl\lil~lmCLIEllr.Lt .. dl'EI !l'Hu·, 1~lft'tll1j, lil'fl l"lECrulEIllllllelICCL'Emti IElul)laJ:iEtlll: ®1; lelEI lEL :E!,I~I:1Jiie:lr.. chla ~~clenl;Ullt;l\W, do la, 'E!m:lJcj~ JPoUbll.l~11:I·EI,ch~fl ~[\r~l~c~~J:mt'~fl ~!ti d.1!1l ClCml(r.'IUl'll~C:SI'tl.l~rls:, dl! l'J!"!rl'i,'~:IJLH,1I;Ir~! Eft 'clef: AffI!,l'I'1!1! S()C:lIIJII!:I! mm~i <c:hlLr~~'!rs" cJlis.,cr,uu el1. ell q,llUi lEI c:o:n(:~!rx"lil, tlet l'm:/~cmt,i(m d,1J. :~tI'1§1mnli Clf~C:X-eliCllll, I!Ors! 1mbhHI ILU JllO·'L1I·!tILl Olt1'l,c:l'etl d.e :tEL l~tf~Pll.bUCIUi! 'ru.qr.Ll .. ~liE~Il[Jre:,

1', lEI l'rt,~ltl'!l1t 114, JII l~l~p'~,bllcl\l'e TI\1l\h~'BILM'

lit lIPl' 11€,JII.I~tUlm

L,! l?l~tnl'al' M:lll'~ltm

lMiClI1II,l~UOtl I~JJI:II.Jt.1:

:IJ~f~cm~t N' li::li,U]l!1 diulL .i~ 1Ji1C:(~I[IIIJ~el HI:m~ IIlIloHdlU%BLlld ~~ dji,::mf: ~il" ~'.i,,!i~'Hl' IClll llll no,'rlatooubm: ll!JI"toi reilUuOilt 1m: Illlttl~iblJ~clc)IJ1I lellt I~m IlloduBL'llh!11 IDlt~ Ifcmdll[lIIlUaJlall~:laLI~ dfl Il"(lilm~~ 1-~'lill~i(lUII,1I t!lllil 'lr'lollm'U!laaIiEi 'I'1l1au~IK!m,

lm)llll" JEIl.hll, ]!Iiii~lt'I~ld~b~.. 1?1~~~LCllln~lft 1~ll iii "~fllPI1JlbU.Cl.UCI l'LltL~litmt!""

Vu 111, 101 N" '7C!·11G tllU; lit d('!C:l!t~li31~a lll'/D, llilll'tan I. ler.l 1111 jl.L~'II!L· CIIII ])O~,L' III 1f&lItLOill l~n lit lILlltl~~llmalt .8":111 "rtleie 1)2.,

V11 IE' ilil':;Ijlt Ne, 7·&,1177 tI\l U Ilovate.brl! 111'1&, f'lltIBnl, hllJ II~tri·
ImtlCtl~1I lit l~n IllCld,lllItllll ,ell! fc~ellltloln,l\lltl1.llrrt ~" 1"C)Uil)8' 1,:,•.t.!ClllIl.l
illl '1I'ou.1"IIIrJII~ 1rmll!I'II~l, 14/1 q.Ul' ]C.IICllna, I~M h, dllcl'l\I! "I" '71~:Lol~1
du ,111 fhrll!r 1I1'/'l;

VlI lei ~j6cr"! n' m·lCI1·/ till :8 j\1lllel; :L~l~l, ~~I)t1l11.anl, lllch!cnrel: No '/:l,2,lB d\1 In llllll.i llro"l. P~I~~B~ll; C'!'i:lmlmtlc'll. oet ~Ol1c:1iIIGl1nE'" rn,IIllt do j'}\nEGlC'1 Ifond/llrEI 1',ollr'jatlcr~le;

SUI~ IE. ])r'q]jlQlli~~on dll Mhll~I;J!"I' Cia I'I~COn()r.nl.ll Ns,tltonsi.1e;

V\1 l'I~v1il du 11'llbulWI Adllli:l11ll1trutlf;

])/I'Ci!!IMiCI111! :

.AlrM,cll'EI PlrlllnIIlM:••~ L'1l,:rlil,c:le :1 dl.l\ d(~c!'e1; El'lIEI,·v1:!'6 1ilO ~TfHI'l'l .j[·~L I.l. n01713Dl.'ClI'e :L!l~Tfl EtIS~; !Lbl:Og~1 et ~rolll'· 1)1!L(:{1 pll,1r l.a~! 1~~l:E~~,e~s,lr'CllmIl8: 1~IUI1"Em~.e,I:,.

AI~, 3, (l~L'[m'leml) -·lL'·()1I1~'lc:e Natl.lon~ld elu ~r\)'ul:rdmlle ' r1Jn'L~li·er.rl ml't Il,dLmla~"~itl"~ 'PILl' m.il C\)I~USIeU ,cl'l\I:Lm!.J:n:iJEItl'~ltiOrlt1 (!Oml;.'HDse, IlClUs lit ~~~r~~~;ldeqllC:e ~cl'Ul1 Pri~:s.l.dl'EW1: l)L'I'I?oj;le~'Lll[' (·Hl-nel\E,l, ill\!s ammIl1l1~!~SI ~v~clV!Lll~t~1 :

--. lin re~pI~llEm:l;a.I1t dIlMl'lll.!l:t;i~r,e: dl~ l'I,nMirieu:r, (Dill·· Jroct.l.t,n jr~~Ir.L,era,LE: de 1191 S"C[reote IITat;!loemale) ;

-. Un 'l"ll'll'lr{~E112:Jnta'int. diu lI!:t.nl.stlroe dl? l'll."qu"pe:ment, GD'llUt1()U iClEI'S llul.'1ts e,t CholulJS,.qeElil);

-. Un 1'Io1!:v!~~lIElitltamt du Mll:n~l)tlr~~ d1l lNallL 1e.t clos ,~'!.. l11:aa'1(}EI~:, (i[Jl!Jr.l~!tli,cm I[M1r.1/~r·ll.1E ! dH!O ])cmaJ:l·EiS) :

_0.. lUn 1!'e~;JIJ('8EIe'1~l'ta;nt, ch! ·)MtlllUl1i:re d'EI aiL Ek~.nt<~: l"lll,lclHqul3, o(r)11'ec:tlo1~1 d~ ~II MMi~cl11.e, P'X'tive[lj,lv~J e1i P'"~~lo.:e.lel) ;

-." lLln :roep'l~esl:a:lt,a.Ir:]it diu M1L11u,i:1t'e ell: ~.'le}CiOIl()md[,e! N13.t'101ila;lEl, (])It'I!(,t lem dels, :Ei:~;UdEl'fi el~, l:lEi hi :Pl~IJ~dfil·' (:B,~10l11) ;

•.-Un re~pl"~luml;al1't du 11~nll.l:;t:te dla :t'Il'lfO'I~lllll,'tl(Jll (D}I'®I~1;loll. d~~ ~':rlJI,:foa~lIljttl(>Il);

••-Un l:elJm~lsEm.tILll1.t de: ;lE~ E~smqUl,e: Ol!~l:ltl,&ilEI de ~j~\l"

~:ldis~~;

"-l~! 1?\r6~I:1dE!IlI; D~lI'~ll,e:lIl~r C~ili.e·l~aa. d~l l'Ar,·elrweJ :~cm.~ (:ii~l~e! ~i~,o\l1.~uBrl;l(lll.~e:;

--, '[li~1 1:E!,Prellemtem,1; cll® ~ C',l.1l:rllflNA1.lr :,

"-' L.el ,Pl:e;s:ideY.rlt de ~.~ Jil!de:m..tlem dt!S: Ht>t,l3lJllellrll 1)1.1, ISOa::! 1·,e"~~1'l~llen1)E~!1~~:

._. :r.E! 'Pl:~iSl.~ll·E)lrlt; dl: lla, J~',!d~rltlr11.(m 'run:i:sd.el:rno elE!!1 J~!~E~!WEIiS lell) '\r(llr!LU~i ()U 19i1JllL ~'e!l.px1~l!m1)a.1l1;·

I,., P1~!!:s,l.d'emti d.lll 1:'e))]J!frll d'}JidlnlL'l'l1fI'kl~t:10Il 'Plm.t fun·· vltEI!' 1)out,la pm,'sila::me d()]1t 1'1~171s ~)Emt; ~j;I'(a utile :t)()\U' l,e~~ d·!ll:ll)(II'Il~M.•,~r.IS: ,ctll. IC'II~~U!,e1t .

Al:rl~. :2:" '-' J~'.!l{l;f.ri!!"gI.IJ,X:t c: Miall~I:B;I~l'l~ d.tl ('oDlclmm~~E! I. EtlSl!; 1:eIll~l'l:Bl.c:el! 'Jl:f&'I' c: lv!llrLl!l'tl:>E! ell! J.'lBlc:,e'U()IIll,l·EI Na.'tl.o'· 11"l'ELlI~ .:~. cll:BilTw l)cl\1I1 hlEI EU1~ti(!1 Ofl clu ct.~~~:m1; S1tll!,';lil~~ 1:lL'· 'H'-ll'/'l diu U lr.tmrmnbrEI :lII~7EI,

JlJ~t", ~I, --'I.rl~ MJJr!1Irta~el dl'EI J.'lE~c:'cf:rl(IIlJ.i'Ei NiL1i:lcmn~lle: 'E,'lS1; c;tmI1ir'~ d13: l'lm6(m~il,em d11 ~;>lr4tEIE~~Lt, cl.i!cl'ejb ~ll1j. nE~m, 1)11~)U~ 1~1l. ,3~'Cltl1~IIIII i(JI:r1%cr.~eil Cl,i& lEL ]B~~I)ubJ.'LglU! ·1~IllJd·,

nlena1i>El,

1'. 10 l'r6:sl(lelt!. d.~1 Ju l\ll~'1IJ.bIlClu,e 'l'1II111Il.\lllltLo8'

il~ IIB~: di'lt!I~I,tlotl

I.e lPr>nn:Lel' MLllI,1Bt~1

:etiobllltntIC[ 'fll~11ItU

Jl~clmt ml~l·:L;~m~1 1[111 :Z, IOHcilt(llnrill.'5l,fli~, nallo~ClIflua~nt l.~ Idr!~~IIet N" ~m":I:"'i!1 1/111. Jl'7' :E10ll,ft ll!l~ro ~IOdllllf~ OI~i~I'· ninEl'dllOllnl cl: J[ollcfllmIJIIU!lJliClililt df~ llmL '~OIW!1mi5llIiCJoml l[lEl~' in,I,'e9'lbU1l~JlaLlmLltl~

Nll'\lIfS, ElELbl.b ]a~I'L1I'1i~'ldl1Il, P'1~e,sllC1'EIIl1i d.e: lR 11:1!l]ff'L1bU.~,'I'EI ~['unL~le1').lll!I,

1,01 Nc' fJI~31: dll 21, JILin l~IMI, IPllrtntl'~ ICC..o,~! ~1l1 il1v'!s,l;III"I~IUIll.l~1 o~ I1C>"~U:llIII.ent IIC.n IJ~~ICIll1 (I;

V\1 1,a cl6crflll :~I" IIO·2:71~, ~11I1, k'l M1l.t 1,IY/C, IY.lJ."ta.nl, III'lIS~~IIIR,t~1111

III: fonctlimnems'I1t ciil! :h~ CCKnunl11s4m:L 1111/1 l:1:J"71~lt];sIIMI1Hmtl. '~8,1 ~1Jl41 lIIcdlfW l:ill.'r IE~I dl'Ol'l!tl' N" '13·111 ,diu. 1.1) jlmvl'11' llml lIt NIl ·/oI·i~16 du ler IltlVOD~brll ~11''iI;

VU II! dtk:mt II" 82·]1117' d'll! fl jllULst lIM~2, :11~(~c~lri~nt le, ,cl,ICllI'l,f: :no
;':!'21"l, d'lI Ie; ):11111 11173, IlOI:tsIlIL1; ,or,S:lmI911'~lotl Ilt flmcM.orl:tI'I!nlnt

d.e J.'AIJEtllce 'f":lllcllirl' ~ro'llIrlsj,I(llIe;
Sur la, p:ro:poIIsltilln de MlniMTI' cle l'Ecoln.oJrLla N~,tlollll'l~;
V~I l's"/I!, ~;e 'I'rl'bullill Adm'i:lldl,tl1ltif';

D6ic;re'tO'lt"lE: :.

ji],t;li~:IlE: :rNlmlm'. _. I,"ar,Ucle 15, litl dlk::r-et 5'l.l113,..~rla.ei lIf" '10-21'5, 'ElSt modllHe 'E't l"ernrpllM~ pal' lCE:cUltpmil·, Umls suiv:~:M;es :

A,r1;, lUi (mI0l111Emu;l. _.-L,a, SOlls-CeQ1r.l!n·!r~:l·cli!'1 d·l\~!::r~.. nl.ents el1 mlV1;H~l'e :t1)lJ.rist!ilCl'lte mrt e.1,nsl C()~ljJ~I(I,S~~O ::

-U~ MinJs.tTe de l'm~ll'iwmLe Na;1!;jOQ1l:aJe 01]. IS011L l~E!]~.t-e.. fl'em.t.alnt, Pre.ei.'Lclenl;,

- Un r'e'Px1~lIE,'nliMl,li d:lll1 l?lrolllx,e:r Mi'l1L:I,9I~r'!!!

.-Un rel)OJ~e:sen'~aJlt dl'Ll Mjml~~tJ~e de l.'Elc·onom.i,e: Na··

tl<malEI,