Hungary

Decree-Law No. 18 of 1975 on the Accession to the Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms

Year of Version:1975
Date of Text:1975
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Notes:Date of entry into force: See Article 4 for further details.
Available Texts: 
Hungarian

1975. évi 18. törvényerejő rendelet a hangfelvételek elıállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen Genfben, az 1971. évi október hó 29. napján létrejött Egyezmény kihirdetésérıl 1975. évi 18. törvényerejő rendelet a hangfelvételek elıállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen Genfben, az 1971. évi október hó 29. napján létrejött Egyezmény kihirdetésérıl, Complete document (pdf) [105 KB]

Related Treaties:
WIPO Lex No.:HU080

Shortcuts

Hungary