Denmark

Bekendtgørelse om ikrafttræden af kapitel 10 i lov om design

 

 

retsinformation.dk - BEK nr 1079 af 17/11/2008 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=122106

1 of 1 26.03.2010 12:22

BEK nr 1079 af 17/11/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-11-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af kapitel 10 i lov om design (Designloven)

I medfør af § 60, stk. 1, 2. punktum, i lov nr. 1259 af 20. december 2000 om design samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 bestemmes, at kapitel 10 i loven træder i kraft den 9. december 2008.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 17. november 2008

Jesper Kongstad

/ Randi Stanbury