Netherlands

Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet 1912, zoals laatstelijk gewijzigd in 2012)

Download