Czech Republic

Úplné Znení - Obcanského Soudního Rádu c. 99/1963 Sb. - jak vyplývá ze zmen a doplneni provedenych zákony c. 36/1967 Sb., c. 158/1969 Sb., c. 49/1973 Sb., c. 20/1975 Sb., c. 133/1982 Sb., c. 180/1990 Sb., c. 328/1991 Sb., c. 519/1991 Sb., c. 263/1992 Sb., c. 24/1993 Sb., c. 171/1993 Sb. (úplné znení vyhláseno pod c. 240/1993 Sb.), c. 117/1994 Sb., c. 152/1994 Sb., c. 216/1994 Sb., c. 84/1995 Sb., a c. 118/1995 Sb. a s prihlédnutím k redakenímu sdelení - Sbírky zálonú o oprave chyby uverejnenému v cástce 46/1993 Sb.

Download