Turkey

1997/1 sayılı Rekabet Kurulundan Izin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması ile 1997/2 ve 1997/6 sayılı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No. 2006/2)

Download

 

Tools