World Intellectual Property Organization

Turkey

Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Explore WIPO