Rwanda

Iteka rya perezida N°16/01 ryo kuwa 16/02/2011 ryemeza burundu amasezerano y'ubufatanye mz byerekeye icymezo cy'ubuhumbyi bwa tekiniki yashyriweho I Washington, leta zunze ubumwe z'amerika howa 19 kamena 1970

Download