World Intellectual Property Organization

Slovakia

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (výňatok - § 1 až 20, § 44 až 55, § 261 až 408 a, § 476 až 488, § 508 až 515) (neoficiálna verzia)

Download

 

Explore WIPO