Hungary

Kormány 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelete a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történı hozzáférhetıvé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról

Download