Philippines

Manlilikha ng Bayan Act (Republic Act No. 7355)

Download