Azerbaijan

İnteqral sxem topologiyalarının hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Download