Serbia

Уредбу о садржини регистра пријава и егистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

Download