Serbia

УРЕДБУ О САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И ЕГИСТРА ЖИГОВА, САДРЖИНИ|ЗАХТЕВА И ПРЕДЛОГА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИГА И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Download

 

Tools