World Intellectual Property Organization

Latvia

Augu šķirņu aizsardzības likums (ar grozījumiem 2010. gada 17. jūnijs)

Download

 

Explore WIPO