Lithuania

Nutarimas Dėl Atlyginimo Už Audiovizualinių Kūrinių Ar Fonogramose Įrašytų Kūrinių Atgaminimą Asmeniniais Tikslais Paskirstymo Ir Mokėjimo Tvarkos Aprašo Patvirtinimo 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1106

Download