World Intellectual Property Organization

Lithuania

Nutarimas Dėl Atlyginimo Už Audiovizualinių Kūrinių Ar Fonogramose Įrašytų Kūrinių Atgaminimą Asmeniniais Tikslais Paskirstymo Ir Mokėjimo Tvarkos Aprašo Patvirtinimo 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1106

Download

 

Explore WIPO