Netherlands

Act of June 20, 1996, on Amendments to the Copyright Act 1912 and the Neighbouring Rights Act in accordance with the Council Directive No. 93/83/EC of September 27, 1993 on the Coordination of Certain Rules Concerning Copyright and Rights Related to Copyright Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission (OJ L 248)

Year of Version:1996
Date of Text (Enacted):June 20, 1996
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Notes:Date of entry into force: see Article 4
Available Texts: 
Dutch

Wet van 20 juni 1996, houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248) Wet van 20 juni 1996, houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248), Complete document (pdf) [14 KB] Wet van 20 juni 1996, houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248), Complete document (htm) [9 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:NL081

Shortcuts

Netherlands