Azerbaijan

Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on the approval of the Rule on the Registration of the Cultural heritage of the Republic of Azerbaijan in the State Catalogue of national cultural property and the Catalogue of protection of cultural heritage

Year of Version:1999
Date of Entry into Force:August 12, 1999
Date of Text (Issued):August 12, 1999
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Azerbaijani

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət sərvətlərinin milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısında və mədəniyyət sərvətlərinin mühafizə siyahısında qeydə alınması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət sərvətlərinin milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısında və mədəniyyət sərvətlərinin mühafizə siyahısında qeydə alınması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında, Complete document (pdf) [43 KB] Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət sərvətlərinin milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısında və mədəniyyət sərvətlərinin mühafizə siyahısında qeydə alınması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında, Complete document (htm) [73 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ075

Shortcuts

Azerbaijan