Poland

Prime Ministerial Decree of November 3, 2004, on the Multipliers Used to Determine the Remuneration of Experts, Expert Assessors and Trainee Allowances and Rates in the Polish Patent Office

Year of Version:2004
Date of Text (Issued):November 3, 2004
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Patents (Inventions)
Available Texts: 
Polish

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnozników stosowanych do ustalenia wysokosci wynagrozdenia ekspertõw, asesorów u aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnozników  stosowanych do ustalenia wysokosci wynagrozdenia ekspertõw, asesorów u aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Complete document (pdf) [115 KB]

WIPO Lex No.:PL047

Shortcuts

Poland