Azerbaijan

Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on Rules on determining, sharing and payment of the minimum amount of the author's financial reward for the personal purposes of copying phonogramed and audiovisual works

Year of Version:2007
Date of Text (Issued):August 24, 2007
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Azerbaijani

Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin sürətinin çıxarilmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin sürətinin çıxarilmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (pdf) [70 KB] Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin sürətinin çıxarilmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (htm) [14 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ044

Shortcuts

Azerbaijan