Azerbaijan

Resolution of the President of the Republic of Azerbaijan on the application of the Law of the Republic of Azerbaijan on Copyright and Related Rights

Year of Version:1996
Date of Text (Issued):October 8, 1996
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Azerbaijani

Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasını Prezidentinin sərəncamı Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasını Prezidentinin sərəncamı, Complete document (pdf) [65 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AZ027

Shortcuts

Azerbaijan