Turkey

Regulation on the Statute on the Professional Unions and Federation of the Authors and Owners of Neighbouring Rights

Year of Version:1999
Date of Entry into Force:April 1, 1999
Date of Text (Issued):March 10, 1999
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Notes:
The notification by Turkey to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'This Regulation under Article 42 of Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works provides for conditions for establishing professional unions and federations for the authors of the works and the owners of neighboring rights, duties, revenues, inspections, membership, remuneration and royalties and other procedural issues.'
Date of entry into force: See Article 77 for further details.

Dünya Ticaret Orgütü aşağıdakileri bildirdi:
'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 42. maddesine bagli olan bu Tüzük fikir ve sanat eseri sahipleri ile komşu hak sahipleri meslek birliklerinin ve federasyonlarının kurulmalarını, görevlerini, gelirlerini, denetlenmelerini, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşullarını, eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin tazminat ve telif ücretlerinin dağıtım usullerini, birlik ve federasyonların çalışmalarına ilişkin diğer hususları düzenler.'
Yürürlüğe giriş tarihi: Ayrıntılı bilgi icin 77. maddeye bakınız.
Available Texts: 
English

Regulation on the Statute on the Professional Unions and Federation of the Authors and Owners of Neighbouring Rights Regulation on the Statute on the Professional Unions and Federation of the Authors and Owners of Neighbouring Rights, Complete document (pdf) [66 KB] Regulation on the Statute on the Professional Unions and Federation of the Authors and Owners of Neighbouring Rights, Complete document (htm) [64 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Turkish

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Komşu Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, Complete document (pdf) [131 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:TR004

Shortcuts

Turkey