Belgium

May 25, 1987 - Royal Decree amending the Royal Decree of December 2, 1986 on Application, Granting and Maintenance of Patents

Year of Version:1987
Date of Entry into Force:1987
Date of Text (Issued):May 25, 1987
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Patents (Inventions)
Available Texts: 
Dutch

25 mei 1987 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien 25 mei 1987 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, Complete document (pdf) [98 KB]

French

25 mai 1987 - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention 25 mai 1987 - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, Complete document (pdf) [98 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:BE034

Shortcuts

Belgium