Belgium

July 15, 1985 - Law amending the Law of May 24, 1854 on Patents for Invention and the Law of December 30, 1925 amending the Law in Respect of Patents for Invention, Trademarks, Industrial Designs and Industrial Property in General.

Year of Version:1985
Date of Entry into Force:October 1985
Date of Text (Enacted):July 15, 1985
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Industrial Designs, Industrial Property, Patents (Inventions), Trademarks
Available Texts: 
Dutch

15 Juli 1985 - Wet houdende wijziging van de wet van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien en van de wet van 30 december 1925 houdende wijziging der wet en betreffende de uitvindingsoctrooien, de fabrieks- en handelsmerken, de nijverheidstekeningen en modellen en de nijverheidseigendom in het algemeen 15 Juli 1985 - Wet houdende wijziging van de wet van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien en van de wet van 30 december 1925 houdende wijziging der wet en betreffende de uitvindingsoctrooien, de fabrieks- en handelsmerken, de nijverheidstekeningen en modellen en de nijverheidseigendom in het algemeen, Complete document (pdf) [182 KB]

French

15 juillet 1985 - Loi portant modification de la Loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention et de la Loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général 15 juillet 1985 - Loi portant modification de la Loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention et de la Loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général, Complete document (pdf) [182 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:BE016

Shortcuts

Belgium