Netherlands

Act of December 21, 1995, on Amendments to the Copyright Act 1912 and the Act on Related Rights in accordance with the Council Directive 93/98/EEC of October 29, 1993 Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights (OJL 290 24/11/93)

Year of Version:1995
Date of Text (Enacted):December 21, 1995
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts: 
Dutch

Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn, nr. 93/98/EEC van de raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn, nr. 93/98/EEC van de raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290), Complete document (pdf) [21 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:NL007

Shortcuts

Netherlands