Kyrgyzstan

Decision of the Government of Kyrgyz Republic No. 118 of July 9, 2010, on Approval of the Rules for the Registration of Assignment Agreements and Licensing Agreements of Industrial Property Rights and Selection Achievements, and Technology Transfer Agreements

Year of Version:2010
Date of Entry into Force:July 16, 2010
Date of Text (Issued):July 9, 2010
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Industrial Property, Patents (Inventions), Plant Variety Protection, Trade Names, Trademarks, Utility Models
Available Texts: 
Kirghiz

КР УӨ 2010-жылдын 9-июлундагы № 118 'Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелерин бекитүү тууралуу' токтому КР УӨ 2010-жылдын 9-июлундагы № 118 'Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелерин бекитүү тууралуу' токтому, Complete document (pdf) [110 KB] КР УӨ 2010-жылдын 9-июлундагы № 118 'Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун эрежелерин бекитүү тууралуу' токтому, Complete document (htm) [32 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Постановление ВП КР № 118 от 09.07.2010 г. 'Об утверждении Правил регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора о передаче технологии' Постановление ВП КР № 118 от 09.07.2010 г.  'Об утверждении Правил регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора о передаче технологии', Complete document (pdf) [83 KB] Постановление ВП КР № 118 от 09.07.2010 г.  'Об утверждении Правил регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора о передаче технологии', Complete document (htm) [24 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG117

Shortcuts

Kyrgyzstan