Kyrgyzstan

Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 7 of January 5, 2011, on Approval of the Rules for the Extension of Patent Term for Pharmaceutical Inventions, Utility Models and Industrial Designs

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:January 11, 2011
Date of Text (Issued):January 5, 2011
Type of Text:IP Laws: issued by the Executive
Subject Matter:Industrial Designs, Patents (Inventions), Utility Models
Available Texts: 
Kirghiz

КР Өкмөтүнун 2011-жылдын 5-январындагы №7 "Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому КР Өкмөтүнун 2011-жылдын 5-январындагы №7 КР Өкмөтүнун 2011-жылдын 5-январындагы №7 (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Постановление Правительства Киргизской Республики № 7 от 05.01.2011 г. «Об утверждении Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на изобретение, относящееся к фармацевтике, Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на полезную модель, Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на промышленный образец» Постановление Правительства Киргизской Республики № 7 от 05.01.2011 г. «Об утверждении Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на изобретение, относящееся к фармацевтике, Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на полезную модель, Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на промышленный образец», Complete document (pdf) [58 KB] Постановление Правительства Киргизской Республики № 7 от 05.01.2011 г. «Об утверждении Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на изобретение, относящееся к фармацевтике, Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на полезную модель, Правил продления срока действия патента Киргизской Республики на промышленный образец», Complete document (htm) [2 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG087

Shortcuts

Kyrgyzstan