Slovakia

Act No. 199/2004 Coll. on the Customs Act and on Amendments to Certain Acts (as amended up to January 1, 2012)

Year of Version:2011
Date of Text (Enacted):March 10, 2004
Type of Text:IP-related Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Competition, Enforcement of IP and Related Laws, Trademarks
Available Texts: 
Slovak

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení z 1. januárom 2012) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení z 1. januárom 2012), Complete document (pdf) [328 KB] Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení z 1. januárom 2012), Complete document (htm) [166 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:SK076

Shortcuts

Slovakia