Hungary

Decree Law No. IV of 1975 on the Accession to the Berne Convention for the Protection of Literary & Artistic Works

Year of Version:1975
Date of Text:1975
Type of Text:Treaty Approvals
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Traditional Cultural Expressions
Available Texts: 
Hungarian

1975. évi 4. törvényerejő rendelet az irodalmi és a mővészeti mővek védelmérıl szóló 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetésérıl 1975. évi 4. törvényerejő rendelet az irodalmi és a mővészeti mővek védelmérıl szóló 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetésérıl, Complete document (pdf) [337 KB]

Related Treaties:
WIPO Lex No.:HU079

Shortcuts

Hungary