À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Azerbaïdjan

AZ087

Retour

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında transsərhəd mütəşəkkil cinayətkarlığa və beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunu


sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rumıniya hökuməti arasında transsərhəd mütəşəkkil cinayətkarlığavə beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 2009cu il sentyabrın 28də Buxarest şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 noyabr 2009cu il

№ 916IIIQ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti arasında transsərhəd mütəşəkkil cinayətkarlığavə beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında

SAZİŞ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Hökuməti (bundan sonra ismin müvafiq halında “Tərəflər”),

Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında əlaqələri möhkəmləndirmək arzularını bir daha təsdiq edərək,

beynəlxalq terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlığın beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaratmasından narahatlıq bildirərək,

hər iki ölkənin beynəlxalq terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə əməkdaşlıq əzmini nəzərə alaraq,

iki ölkənin təhlükəsizliyə cavabdeh olan orqanları arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirməyi və inkişaf etdirməyi qərara alaraq,

aşağıdakılar barədə razılığagəldilər:

1. Tərəflər, müvafiq ərazi yurisdiksiyaları çərçivəsində, beynəlxalq öhdəlikləri və milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq aşağıdakı cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması sahəsində əməkdaşlıq edirlər:

a) terrorçuluq və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi;

b) mütəşəkkil cinayətkarlığın Tərəflərin milli qanunvericiliyində təsbit olunmuş formaları;

c) iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər, o cümlədən cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı cinayətlər;

d) miqrasiya və səyahət, vizalar, ölkədə yaşayış və məşğuliyyət qaydalarının pozulması, o cümlədən pasport, viza və digərrəsmi sənədlərin saxtalaşdırılması;

e) kompüter informasiyası sahəsində cinayətlər;

f) silahların, döyüş sursatlarının, partlayıcı, toksik maddələrin, kimyəvi, bioloji, bakterioloji, radioaktiv və nüvə silahlarının, strateji əhəmiyyətli malların, texnologiyaların və hərbi texnikanın qanunsuz əldə olunması, istehsalı, idxalı, ixracı, satışı, dövriyyəsi və nəql olunması;

g) pulların, qiymətli kağızların və digər nağdsız ödəniş vasitələrinin, möhürlərin, rəsmi sənədlərin və digər əhəmiyyətli sənədlərin saxtalaşdırılması, eləcə də onlardan istifadə olunması;

h) əqli mülkiyyət əleyhinə cinayətlər;

i) insanların həyatına, sağlamlığına, azadlığına, şərəfvə ləyaqətinə qarşı, eləcə də mülkiyyət əleyhinə cinayətlər;

j) qanunsuz maliyyə əməliyyatları, kapital və əmtəə ilə bağlı olan digər cinayətlər;

k) insan alveri, uşaqların üçüncü şəxslərtərəfindən istismarı və vasitəçilik;

1) insan orqan və toxumalarının qanunsuz ticarəti;

m) tarixi, mədəni və arxeoloji sərvətlər hesab olunan əşyaların, həmçinin metal və daş‐qaşların qanunsuz ticarəti;

n) korrupsiya cinayətləri, korrupsiyaya bərabər olan, yaxud korrupsiya ilə bilavasitə bağlı olan cinayətlər;

o) ətraf mühitlə bağlı cinayətlər;

p) avtomobil oğurluğuvə onların qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də bu məqsədlə 

sənədlərin saxtalaşdırılması.

2. Tərəflər milli qanunvericiliklərinə riayət etməklə,aşağıdakı sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığı genişləndirirlər: a) məhkəmə, istintaq və təhqiqat orqanlarından gizlənən, cəza çəkməkdən

boyun qaçıran və ya itkin şən şəxslərin axtarışı;

b) meyitlərin tanınması;

c) uydurma əsaslarla bir Tərəfin dövlətinin ərazisində yaşayan digərTərəfin

dövlətinin vətəndaşlarının mənsubiyyətinin əyyənləşdirilməsi;

Maddə 2.
Məlumat mübadiləsi

Hər iki dövlətin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, Tərəfləraşağıdakılar barədə məlumatı mübadilə edirlər:

a) Tərəflərin dövlətlərinin ərazisində törədilmiş, bu Sazişin 1ci maddəsində qeyd olunmuş cinayətlər;

b) bir dövlətin ərazisində cinayət törətmiş, yaxud cinayətdən ziyan çəkmiş hər iki dövlətin vətəndaşları;

c) bu Sazişin əhatə dairəsində qarşılıqlı maraq kəsb edənhər hansı məsələ.

Maddə 3.
Təcrübə mübadiləsi

Tərəfləraşağıdakı sahələrdə təcrübə mübadiləsini həyata keçirirlər:

a) silah, sursat və partlayıcı maddələr üzərində nəzarət;

b) əcnəbilərin hüquqi vəziyyətinin tənzimlənməsi sahəsində qəbul olunmuş prosedurlar;

c) terrorçuluqla mübarizə, hüquq və müasir istintaq texnikası üzrə təlimlərin təşkili sahəsində milli polisin müvafiq tədris institutlarının əməkdaşlığı vasitəsilə hüquq mühafizə qurumlarının potensialının gücləndirilməsi. Qeyd olunan sahələrdə təlimlərin asanlaşdırılması üçün Tərəflər dinləyicilər üçün dil kurslarını təşkil edə bilərlər;

d) 1ci maddədə sadalanan cinayətlərin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və araşdırılması.

Maddə 4.
İnterpol vasitəsilə əməkdaşlıq

Tərəflər İnterpolun Milli Mərkəzi Büroları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün səy göstərirlər.

Maddə 5.
Səlahiyyətli orqanlar

1. Tərəflər milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, bu Sazişin 1ci maddəsində göstərilmiş cinayətlərin profilaktikası və qarşısının alınması sahəsində sıx əməkdaşlıq edirlər.

2. Bu Sazişin həyata keçirilməsini aşağıdakı səlahiyyətli orqanlar təmin edirlər: Azərbaycan Respublikası tərəfindən:

a) Daxili İşlər Nazirliyi;
b) Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi;
c) Dövlət Gömrük Komitəsi;
d) DövlətSərhəd Xidməti.
Rumıniya tərəfindən:
a) İdarəçilik və Daxili İşlər Nazirliyi;
b) Rumıniya Kəşfiyyat Xidməti.

 1. Tərəflərin səlahiyyətli orqanları əlaqələndirici şəxs əyyən edir və onun adı, soyadı, vəzifəsi, rütbəsi, səlahiyyətləri, telefon və faks nömrələri, elektron poçtu barədə birbirinə bu Sazişin qüvvəyə mindiyi gündən 30 gün ərzində diplomatik kanallar vasitəsilə məlumat verirlər.
 2. Bu maddənin 1ci və 2ci bəndlərində qeyd olunan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə,Tərəflər birbirini dərhal məlumatlandırırlar.
 3. Bu maddəyə müvafiq olaraq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün Tərəflərin səlahiyyətli orqanları ingilis dilindən, qarşılıqlı razılıq əldə olunduğutəqdirdə isə digər dillərdəndə istifadə edirlər.
 4. Tərəflərin səlahiyyətli orqanları, milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq, birbaşa əməkdaşlıq edirlərvə əməkdaşlıq protokolları vasitəsilə xüsusi iş metodlarını və ya əlaqələndirmə üsullarını əyyən edirlər.
 5. Zərurət yarandığıtəqdirdə,Tərəflər öz dövlətlərinin diplomatik missiyalarında əlaqələndirici zabitlərtəyin edə bilərlər.

Maddə 6. Əməkdaşlığın üsulları

 1. Bu Sazişlə nəzərdə tutulan sorğuların icrası və informasiya mübadiləsi yazılı şəkildə, bilavasitə səlahiyyətli orqanlar və ya onların əyyən etdiyi əlaqələndirici zabitlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bu barədə Tərəflər yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq birbirini məlumatlandırırlar.
 2. Zəruri hallarda, Tərəflər Sazişin yerinə yetirilməsi məqsədilə, sonradan dərhal yazılı şəkildə göndərilməklə, sorğunu şifahi təqdim edə bilərlər.
 3. Səlahiyyətli orqanlar Sazişin yerinə yetirilməsi üçün informasiya mübadiləsi və tədbirlərin görülməsi haqqında sorğuları təxirə salınmadan icra edirlər.

4. Sorğularda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:
a) istintaqı aparan, yaxud məsələ üzrə səlahiyyətli olan hüquq mühafizə 

orqanının adı; b) istintaqın növü, eləcə də cinayətlə əlaqəsi olan şəxslər barədə məlumatlar; c) sorğunun və ya əməkdaşlığın məqsədi; d) sorğu edilənməlumat və ya digərtədbirlər; e) sorğu edilənməlumatın təqdim olunması üçün son tarix.

5. 1ci maddədə sadalanmış cinayətlərlə mübarizədə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə Tərəflər mütəmadi olaraq məsləhətləşmələr aparırlar.

Maddə 7.
Sorğuların təxirə salınması və ya icrasından imtina

1. Əməkdaşlıq haqqında sorğu alan Tərəfaşağıdakı hüquqlara malikdir:

a) bu Sazişin müddəalarına uyğun olmayan, ölkənin milli təhlükəsizliyinə xələl yetirən, qanunvericiliyə və milli maraqlara zidd olan sorğuların icrasından qismən, yaxud tamamilə imtina etmək;

b) sorğunun icrasının sorğu alan Tərəfin keçirdiyi istintaq, yaxud məhkəmə icraatına müdaxilə ehtimalı olduqda, onu təxirə salmaq.

2. Sorğunun icrasından imtina etməzdən əvvəlvə ya onu təxirə salmazdan əvvəl sorğu alan Tərəf: a) sorğu göndərənTərəfi sorğunun icrasından imtinanın səbəbləri barədə dərhal yazılı surətdə məlumatlandırır;

b) digərməqbul şərtlər əsasında əməkdaşlığın mümkünlüyünü əyyənləşdirməkməqsədilə sorğu göndərənTərəflə məsləhətləşmələr aparır.

Maddə 8.
Xərclər

 1. Bu Saziş çərçivəsində digərTərəfə yazılı sorğu verənTərəf sorğuvermə prosedurları və sorğunun icrası ilə bağlı bütün adi xərcləri ödəyir.
 2. Sorğu göndərənTərəfhəmçinin digərTərəfin ölkəsinə ezam etdiyi nümayəndələrinin yol və mehmanxana xərclərini ödəyir.

3. Digər əlavə xərclər yaranmazdan əvvəlTərəflər arasında razılaşdırılır.

4. Tərəflər arasında başqa qayda razılaşdırılmadığıtəqdirdə, beynəlxalq nəqliyyat xərcləri istisna olmaqla, Tərəflərdən birinin nümayəndə heyətinin digər Tərəfin ərazisində qalma xərcləri qəbul edənTərəfin hesabına ödənilir.

Maddə 9.
Məxfi və şəxsi xarakterli məlumatların qorunması

 1. Bu Sazişin müddəalarının yerinə yetirilməsi məqsədilə Tərəflərməlumatın konfidensiallığını və fiziki mühafizəsini məlumatı təqdim edənTərəfin əyyən etdiyi mühafizə səviyyəsinə uyğun təmin edirlər.
 2. Məlumatdan yalnız əvvəlcədənnəzərdə tutulmuş məqsəd üçün istifadə edilə bilər.
 3. Sonradan əldə edilmiş məlumatın və sənədlərin əyyən dövr üçün və ya daimi olaraq çoxaldılmasına, əməkdaşlıq məqsədilə üçüncü tərəfə ötürülməsinə və ya mübadiləsinə yalnız məlumat verən müvafiq orqanın yazılı razılığı ilə icazə verilə bilər.
  1. Hər bir səlahiyyətli orqan digərsəlahiyyətli orqanlardan alınan məlumatın təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır, bu Saziş qüvvəyə mindikdən sonra əldə 
  2. olunan məlumat və sənədlərə dair əqli mülkiyyət hüququna riayət edir və məxfi informasiya kanallarından istifadənin ancaq rəsmi, xidməti məqsədlər üçün və yalnız səlahiyyətli şəxslərin dairəsi ilə məhdudlaşdırılması məqsədilə tədbirlər görür.
 4. Hər bir səlahiyyətli orqan öz dövlətinin milli qanunvericiliyində baş verənvə ötürülənməxfi informasiyanın mühafizəsinə təsir edə biləcəkhər hansı dəyişiklik barədə dərhal digərsəlahiyyətli orqanlara məlumat verməlidir.
 5.  Şəxsi xarakterli məlumatları avtomatik işlənmədən qorumaq məqsədilə Tərəflərin səlahiyyətli orqanları aşağıdakıları həyata keçirirlər: a) sorğu göndərənTərəfin səlahiyyətli orqanı müvafiq məlumatlardan sorğu alan Tərəfin əyyənləşdirdiyi məqsədlə və müddətdə istifadə edə bilər;

b) sorğu alan Tərəfin sorğusuna əsasən, sorğu göndərənTərəfin səlahiyyətli orqanı ötürülmüş şəxsi xarakterli məlumatların istifadəsinə və əldə olunmuş nəticələrə dair əlavə məlumatları təqdim edə bilər;

c) sorğu alan Tərəfməlumatları yalnız digərTərəfin əyyən etdiyi səlahiyyətli orqana verməlidir;

d) sorğu alan Tərəfin səlahiyyətli orqanı qarşıTərəfi düzgün və həqiqi məlumatla təmin etməyə borcludur. ƏgərTərəflərhəqiqi olmayan məlumatların ötürülməsini təsdiq edərsə, onda sorğu göndərənTərəfsəhvləri düzəltməli və ya ötürülməli olmayan məlumatları məhv etməlidir;

e) məlumatların ötürülməsi zamanı, sorğu alan Tərəf digərTərəfi milli qanunvericilikdə məhvi və ya kənarlaşdırılması nəzərdə tutulan məlumatlar barədə xəbərdar edir. Bu Sazişin müddəti bitdikdə ona əsasən əldə olunmuş bütün məlumatlar məhv edilməlidir;

f) Tərəflər şəxsi xarakterli məlumatların ötürülməsi, alınması və məhv edilməsi barədə qeydiyyat aparmalıdırlar;

g) Tərəflərin səlahiyyətli orqanları şəxsi xarakterli məlumatların icazəsiz yollarla ötürülmədən mühafizəsinə, itirilməsinə, yayılmasına, dəyişdirilməsinə və məhvinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 10.
Mütəmadi təhlil

Sazişin icrasını nəzərdən keçirməkvə gələcək əməkdaşlıq planlarını müzakirə etməkməqsədilə Tərəflər razılaşdırılmış tarixlərdə növbə ilə Bakıda və Buxarestdə keçiriləcək görüşlərdə iştirak üçün nümayəndə heyətlərini ezam edirlər.

Maddə 11.
Digər beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəliklər

Bu Saziş Tərəflərin iştirakçısı olduqları digər müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərinə toxunmur.

Bu Sazişə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə dəyişikliklər edilə bilər. Bu dəyişikliklərhəmin Sazişin 14 maddəsinin 1ci bəndinə müvafiq qaydada qüvvəyə minir.

Maddə 13. Mübahisələrin həlli

Bu Sazişin təfsiri və icrası ilə bağlı bütün mübahisələrTərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında qarşılıqlı müzakirələr yolu ilə həll edilir.

Maddə 14. Sazişin qüvvəyə minməsi və qüvvədən şməsi

 1. Saziş, onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri dövlətdaxili prosedurların həyata keçirildiyi barədə Tərəflərin verdiyi sonuncu bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.
 2. Saziş bir il müddətinə bağlanılır və Tərəflərdən biri Sazişin etibarlılıq müddətinin sona yetməsinə ən azı üç ay qalmış onu ləğv etmək niyyəti barədə digər Tərəfə diplomatik kanallar vasitəsilə müraciət etməzsə, Sazişin qüvvəsi daha bir il müddətinə uzadılır.
 3. Hər bir Tərəf Sazişiləğv etmək üçün müraciət edə bilər. Ləğvetmə digərTərəf belə müraciəti aldıqdan üç ay sonra qüvvəyə minir.
 4. Bu Sazişin ləğv olunması Tərəflərin 9cu maddədə əks olunmuş öhdəliklərinə toxunmur.

Buxarest şəhərində 28 sentyabr 2009cu ildə,hər biri Azərbaycan, rumın və ingilis dillərində iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Təfsir zamanı fikir ayrılığı olduğutəqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə ediləcəkdir.

Azərbaycan Respublikası Rumıniya
Hökuməti adından Hökuməti adından
(imza) (imza)