Agreement between the State Patent Office of the Republic of Uzbekistan and the Patent Office of the Republic of Latvia on exchange of information in the field of protection of industrial property rights

MembersContracting Parties/Signatories
Subject MatterIndustrial Property
Available Texts
Treaty Text
English

Agreement between the State Patent Office of the Republic of Uzbekistan and the Patent Office of the Republic of Latvia on exchange of information in the field of protection of industrial property rights (Authentic text) Agreement between the State Patent Office of the Republic of Uzbekistan and the Patent Office of the Republic of Latvia on exchange of information in the field of protection of industrial property rights (Authentic text), Complete document (pdf) [24 KB]

Latvian

Līgums starp Uzbekistānas Republikas Patentu valdi un Latvijas Republikas Patentu valdi par informācijas apmaiņu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā Līgums starp Uzbekistānas Republikas Patentu valdi un Latvia Republikas Patentu valdi par informācijas apmaiņu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā (Autentiskais teksts) Līgums starp Uzbekistānas Republikas Patentu valdi un Latvijas Republikas Patentu valdi par informācijas apmaiņu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā Līgums starp Uzbekistānas Republikas Patentu valdi un Latvia Republikas Patentu valdi par informācijas apmaiņu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā (Autentiskais teksts), Complete document (pdf) [2374 KB]