À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Danemark

DK115

Retour

Anording om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om hemmelige patenter (AND nr 21 af 30/01/1960)

 Anording om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om hemmelige patenter, Nr. 21. af 30 januar 1960

Anordning om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om hemmelige patenter

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:

I medfør af § 1, 2. stk., i lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter vil Vi herved have anordnet følgende:

Ved krigsmateriel i nævnte lov skal forstås sådanne genstande indenfor nedennævnte arter af materiel, som udelukkende eller væsentlig er bestemt ti krigsbrug, samt dele og tilbehør til sådanne genstande.

1. Våben og ammunition og lignende materiel, herunder: blanke våben, pistoler (maskinpistoler), geværer (karabiner), maskingeværer, kanoner (haubitser), morterer, raketvåben m.v. samt ammunition dertil. Endvidere hånd- og geværgranater, bomber, torpedoer, miner, fjernstyrede projektiler m.v.

2. Kemiske kampmidler, herunder: gas-, røg- og flammekastermateriel samt lysbomber m.v.

3. Materiel til værn imod og bekæmpelse af virkningerne fra det under 1 og 2 nævnte materiel.

4. Faldskærmsmateriel, båremateriel m.v., feltmæssigt bromateriel og vejbygningsmateriel, flyvepladsmateriel m.v.

5. Materiel til brug ved ildledelse og navigatin, herunder: sigteapparater og andre apparater til bestemmelse og udregning af skuddata m.v. samt radarmateriel.

6. Materiel til værn imod observation eller anden iagttagelse, herunder: camouflagemateriel m.v. samt materiel, der har til formål at vildlede eller på anden måde vanskeliggøre krigsførelse.

7. Materiel, beregnet til at vanskeliggøre eller hindre forskydninger eller transporter, herunder spærringsmateriel.

8. Materialer, værktøjer og maskiner, som efter deres karakter udelukkende eller væsentligt er bestemt til fremstilling af det under 1-7 nævnte materiel.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 1960.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Kjeld Philip