World Intellectual Property Organization

VA/A/25/1 Prov. - Proyecto de informe

Document CodeA/52/REF/VA/A/25/1 PROV.
Meeting CodeA/52
Publication Date30-oct-2013
English VA/A/25/1 Prov. - Draft Report
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - Draft Report, Documento completo (doc)
246 KB
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - Draft Report, Documento completo (pdf)
153 KB
Français VA/A/25/1 Prov. - Projet de rapport
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - Projet de rapport, Documento completo (doc)
256 KB
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - Projet de rapport, Documento completo (pdf)
153 KB
Español VA/A/25/1 Prov. - Proyecto de informe
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - Proyecto de informe, Documento completo (docx)
242 KB
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - Proyecto de informe, Documento completo (pdf)
155 KB
عربي
VA/A/25/1 Prov. - مشروع التقرير
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - مشروع التقرير, Documento completo (docx)
249 KB
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - مشروع التقرير, Documento completo (pdf)
222 KB
中文 VA/A/25/1 Prov. - 报告草案
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - 报告草案, Documento completo (docx)
197 KB
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - 报告草案, Documento completo (pdf)
168 KB
Русский VA/A/25/1 Prov. - ПРОЕКТ ОТЧЕТА
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - ПРОЕКТ ОТЧЕТА, Documento completo (doc)
294 KB
Documento completo
VA/A/25/1 Prov. - ПРОЕКТ ОТЧЕТА, Documento completo (pdf)
175 KB

 

La OMPI en Internet