WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi v. Tuvturk Randevu

Dava No. D2015-0366

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul Türkiye’de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye tarafından temsil edilen, Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul Türkiye’de yerleşik Tuvturk Randevu’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <tuvturkrandevu.net> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 3 Mart 2015 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 3 Mart 2015 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 9 Mart 2015 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 10 Mart 2015’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 30 Mart 2015 olarak belirlenmiştir.

Üçüncü bir şahıs tarafından Merkeze 24 ve 25 Mart 2015 tarihlerinde ilave cevap süresi talebi sunulmuştur. 25 Mart 2015 tarihinde Şikayet Eden bu talep hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. 25 ve 26 Mart 2015 tarihinde, Merkez, üçüncü şahısdan Şikayet Edilen ile aralarındaki hukuki ilişki hakkında açıklık getirmesini talep etmiştir. 27 Mart 2015 tarihinde Merkez, süre uzatımı talep eden kişiden Şikayet Edilen ile aralarındaki hukuki ilişki hakkında açıklık getiren herhangi bir iletinin sunulmadığını teyit etmiş ve ilave cevap süresi talebini reddetmiştir.

Merkez, 17 Nisan 2015 tarihinde Tek İdari Hakem olarak Dilek Ustun Ekdial’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman bir kuruluştur.

Şikayet Eden, TÜVTURK’ü ticaret ünvanı ve markası olarak kullanmaktadır. Şikayet edenin Türk Patent Enstitüsü nezdinde TÜVTURK markası 07 Haziran 2007 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 2007 31461 tescil numarası ile tescillidir.

İhtilaflı alan adı <tuvturkrandevu.net> 03 Eylül 2012 tarihinde kaydettirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Edenin iddiaları aşağıda belirtilmektedir (Şikayet Eden’nin dilekçe ve sunumlarından özetlenmiştir):

- İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden’nin markası olan “tuvturk” ibaresini içermektedir.

- “tuvturk” kelimesinin yanında yer alan “randevu” kelimesi ise herhangi bir ayırt edici kelime olmayıp jenerik bir kelimedir. İhtilaflı alan adının ana unsuru “tuvturk” ibaresi olduğundan dolayı, bu benzerlik internet kullanıcıları arasında karışıklığa yol açmaktadır.

- TÜVTURK markası 2008 yıllından beri kullanılmakta olan ve Şikayet Eden’in firması ile özdeşleşmiş bir ibaredir.

Şikayet Eden ayrıca iddia eder ki, Şikayet Edilen yaygın olarak “Tüvturk” adıyla tanınmamaktadır. Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmiş değildir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır.

Şikayet Eden’e göre Şikayet Edilen’in uyuşmazlığa konu olan alan adını kullanmasındaki en temel amacı, araçlarının periyodik muayene işlemleri için TÜVTÜRK’ten randevu almak amacıyla internette arama yapan kullanıcıları uyuşmazlığa konu olan alan adının içeriğinde TÜVTÜRK’ün muayene istasyonlarına ait görseller, tescilli TÜVTURK ibaresini kullanarak tasarımlanan web sitesine yönlendirerek Şikayet Eden’in ücretsiz sunduğu araç muayenesi için randevu alma hizmetini ücretli bir şekilde satarak haksız kazanç elde etmektir.

Son olarak, Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

Şikayet Edilen uyuşmazlığa konu olan alan adını 2012 yılında tescil ettirmiştir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in Türkiye’de mukim olması sebebiyle alan adını tescil ettiği sırada Türkiye’nin her bölgesinde 250’yi aşan noktada hizmet veren Şikayet Eden’in markasından haberdar olmamasının mümkün olmadığını ileri sürmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, şikayete yazılı ve usulüne uygun bir yanıt vermemiştir.

Üçüncü bir kişi aşağıdaki açıklamayı göndererek , Merkez’den 45 günlük ek cevap süresi talebinde bulunmuştur.

“Şikayet eden taraf Türkiye de araç muayene tesislerinde araçların periyodik olarak muayenede yeterliliklerinin kontrol edilerek onaylamakla yetkili ve Ulaştırma Bakanlığımız tarafından denetlemektedir.

Ayrıca marka konusu (Tüvturk) olarak geçerli olup şikayette beyan edilen görseller ve rezervasyon sayfası tamamen birbirinden farklı iş modellerinde bir çok şirket bu modelde web sitesi ile hizmet vermekte, görsel olarak apaçık birbirinden ayırt edicidir. Whois bilgilerinde iletişim , adres, telefon vb. bilgiler Tüvturk konusunda hakkımızda açılmış bir çok dava ve suç duyuruları lehimize sonuçlanmış olup tarafınıza bu konuda bir çok belge sunabilmemiz için ilgili kamu ve özel kuruluşlardan yazılı olarak sizlere delil olarak sunabileceğimiz belge temin edebilmek için 45 gün ek süre talep etmekteyiz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.”

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı hakkındaki şikayet dilekçesinde Şikayet Edilen olarak “tuvturk randevu” (e-posta adresi: destek@tuvturkrandevu.net) belirtilmektedir. Ancak, farklı bir adres kullanarak ve “Atom Yazılım Araç Muayene Randevu San. Tic. Ltd. Şti” olarak Merkez ile iletişime geçilmiştir. Bu sebeplerle, Merkez muhataba Şikayet Edilen ile arasındaki hukuki ilişki hakkında açıklık getirilmesi konulu talep yazısı göndermiştir.

Merkez, 26 Mart 2015 tarihi itibariyle, Şikayet Edilen’den veya süre uzatımı talep eden kişiden Şikayet Edilen ile aralarındaki hukuki ilişki hakkında açıklık getiren herhangi bir iletinin tarafına sunulmadığını teyit etmiş ve bu sebeple, cevap verme süresinin 30 Mart 2015 olarak kalacağını taraflara bildirmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar 15(a) maddesine göre İdari Hakem Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adı Şikayet Edenin hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde bunlara benzerdir, ve;

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir, ve;

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, tarafların ikamet ettiği ülke olan Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve kararnameler doğrultusunda “TÜVTURK” ibaresinin gerek tescil ve gerekse kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanması dolayısıyla Şikayet Eden’in bu ibare üzerinde bir marka hakkı ihdas ettiği kanaatindedir.

Zira “randevu” kelimesinin tek başına ayırt edici bir özelliği bulunmamaktadır. Ayrıca, işbu uyuşmazlık ile benzerlik gösteren Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a Hitachi Ltd) v. Arthur Wrangle, WIPO Dava No. D2005-1105; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525; EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., WIPO Dava No. D2000-0047; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, WIPO Case No. D2002-0615 davalarında idari hakem heyetleri alan adlarına tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Somut olayda eklenen ifadenin “randevu” ifadesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adında yer alan internet sitesinden TÜVTURK markalı hizmetlere ulaşabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Bunun yanı sıra, önceki idari hakem hayetleri genel üst seviye alan adı uzantılarının, mesela “.net”, önem arz eden bir kaynak içermediğini ve marka ile o markayı içeren alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle İdari Hakem, “.net” son ekinin herhangi bir önem arz etmediği görüşündedir.

Bu vakıada, İdari Hakem ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in TÜVTURK markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu kanaatindedir.

Bu sebeple ve Politika doğrultusunda, Şikayet Eden Politika’da öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Eden’in TÜVTURK markası üzerindeki haklarını yeterli derecede ispat ettiği ve ayrıca Politika’nın amacı gereğince Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösterdiği kararına varmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in tanınmışlığından haksız yere faydalanmak ve Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adını kullanmasını engellemek amacıyla ve ihtilaflı alan adını Şikayet Eden ile bir şekilde ilişkilendirme olasılığı yaratarak ticari kazanç için kendi web sitesine yönlendirmek amacı ile tescil ettirdiğini iddia etmektedir.

İdari Hakem, dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107 ve General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Ayrıca, uyuşmazlığa konu alan adı <tuvturkrandevu.net> yazıldığında alan adının <aracmuayenerandevu.net> alan adı altında yayınlanan bir siteye yönlendirildiği görülmektedir. Bu şekilde internet kullanıcılarını ilgili web sayfasına yönlendirerek araç muayenesi için randevu almak isteyen kullanıcılar için Şikayet Eden’e ait bir sayfa izlenimi vererek ücretsiz olan araç muayenesi hizmetini bilmeyen kullanıcıları web sayfasında yer alan “Online randevu al” ibareli başlığa yönlendirerek muayene yapılacak araç bilgilerini talep edip her başvuru yapan kullanıcıdan kredi kartı yöntemiyle ücret tahsil ederek kötü niyetli kullanımın varlığı tespit edilmiştir.

Politikanın 4(b)(iv) maddesi kötü niyeti şöyle tarif etmektedir:

“Şikayet Edilenin, alan adını kullanarak ve Şikayet Edenin ticari markasını kendi internet sitesinin veya internet sitesi veya başka adresteki bir ürün veya hizmetin kaynağı, sponsoru, bağlantısı veya onayı olarak göstererek karışıklık yaratmak suretiyle ticari kazanç elde etmek üzere internet kullanıcılarını kendi internet sitesine veya başka online adrese kasıtlı olarak yönlendirme çabasıdır.”

Yukarıda tartışılan nedenlerden dolayı İdari Hakem Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tam da bu amaçla tescil ettirdiği ve kullandığı sonucuna varmıştır.

Dolayısıyla İdari Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğuna ve Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <tuvturkrandevu.net> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Dilek Ustun Ekdial
Tek İdari Hakem
Tarih: 04 Mayıs 2015