Turquie

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan Işletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik

Download