Azerbaïdjan

Coğrafi göstəricini qeydə almaq üçün iddia sənədinin verilməsi və ekspertizasi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərar

Download