Azerbaïdjan

Résolution du Président de la République d'Azerbaïdjan sur l'approbation de «l'Accord entre l'Agence du droit d'auteur de la République d'Azerbaïdjan et de la Société du droit d'auteur russe sur la gestion collective des droits de propriété des auteurs et d'assistance mutuelle» signé à Bakou le 31 mai 2001

Année de la version:2001
Date du texte:21 décembre 2001
Type de texte:Approbation du traité
Sujet:Droit d'auteur
Textes disponibles: 
Azerbaïdjanais

2001-ci il mayin 31-də Baki şəhərində imzalanmış Müəlliflərin əmlak hüquqlarının kollektvi əsasda idarə olunması və qarşılıqlı yardım göstərilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası Hüquqları Agentliyi və Rusiya Müəllif Cəmiyyəti arasında Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 2001-ci il mayin 31-də Baki şəhərində imzalanmış Müəlliflərin əmlak hüquqlarının kollektvi əsasda idarə olunması və qarşılıqlı yardım göstərilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikası Hüquqları Agentliyi və Rusiya Müəllif Cəmiyyəti arasında Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Complete document (pdf) [45 KB]

n° WIPO Lex:AZ085

Raccourcis

Azerbaïdjan