Azerbaïdjan

Décision du Conseil des ministres de la République d'Azerbaïdjan concernant le règlement sur ​​la détermination, le partage et le paiement du montant minimum d'une récompense financière de l'auteur à des fins personnelles de la copie des œuvres audiovisuelles et de phonogramme

Année de la version:2007
Date du texte (Émis):24 août 2007
Type de texte:Textes règlementaires
Sujet:Droit d'auteur
Textes disponibles: 
Azerbaïdjanais

Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin sürətinin çıxarilmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin sürətinin çıxarilmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (pdf) [70 KB] Şəxsi məqsədlər üçün fonoqrama yazılmış əsərlərin və audiovizual əsərlərin sürətinin çıxarilmasına görə müəllif qonorarının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Complete document (htm) [14 KB] (Version avec outil de traduction automatique)

Législation Connexe:
n° WIPO Lex:AZ044

Raccourcis

Azerbaïdjan