Azerbaïdjan

Résolution du président de la République de l'Azerbaïdjan à garantir l'application de la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les amendements au Code des infractions administratives et du Code criminel de la République de l'Azerbaïdjan en relation de l'application de la loi de la République d'Azerbaïdjan sur Protection juridique des expressions du folklore de l'Azerbaïdjan

Année de la version:2004
Date du texte (Émis):23 avril 2004
Type de texte:Textes règlementaires
Sujet:Divers
Textes disponibles: 
Azerbaïdjanais

Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, Complete document (pdf) [120 KB] Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiqi ilə əlaqədər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, Complete document (htm) [43 KB] (Version avec outil de traduction automatique)

Législation Connexe:
n° WIPO Lex:AZ040

Raccourcis

Azerbaïdjan