World Intellectual Property Organization

Letonia

Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr. 27 16.§) - Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību

Download

 

La OMPI en Internet