Letonia

Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīlī noteikumi Nr. 317-Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību

Download

 

Herramientas