Letonia

Ministru kabineta 2007.gada 4.septembrī noteikumi Nr.602-Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību

Download

 

Herramientas