World Intellectual Property Organization

Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República de Albania sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

FechaAdoptado/a el 13 de junio de 1995 en París
Entrada en vigor el 14 de junio de 1996
MiembrosPartes Contratantes/Signatarios
AsuntoOtros
Textos disponibles
Texto del Tratado
Albanian

Marrëveshje midis Qeverisë së Republikës Franceze dhe Qeverise së Republikës së Shqiperisë mbi nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve Marrëveshje midis Qeverisë së Republikës Franceze dhe Qeverise së Republikës së Shqiperisë mbi nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, Complete document (pdf) [133 KB]

Francés

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (Texte authentique) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (Texte authentique), Complete document (pdf) [133 KB]

Inglés

Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Albania on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (Translation) Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Albania on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments (Translation), Complete document (pdf) [123 KB]

La OMPI en Internet