World Intellectual Property Organization

Tratados administrados por la OMPI

Partes Contratantes > Convenio de París (Total Partes Contratantes : 176) > Santa Lucía

Parte ContratanteFirmaInstrumentoEn VigorDetalles
Santa Lucía Adhesión: 9 de marzo de 19959 de junio de 1995Detalles

La OMPI en Internet