À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Décret gouvernemental n° 556/2013 (XII.30.) Sur les mesures des autorités douanières contre les marchandises qui contreviennent à certains droits de propriété intellectuelle, Hongrie

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2013 Dates Adopté/e: 30 décembre 2013 Type de texte Textes règlementaires Sujet Mise en application des droits Notes This Government Decree No. 556/2013 (XII.30.), entered into force on January 1, 2014, contains the rules necessary for the implementation in Hungary of Regulation (EU) No 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003.

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Hongrois 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről        

 

556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelemre vonatkozó kiegészítő szabályok

1. § (1) A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: uniós rendelet) 3. cikke alkalmazásában a nemzeti vagy uniós kérelmet előterjeszteni jogosultak alatt

a) az uniós rendelet 3. cikk 1. pont b) alpontjában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XII. fejezete szerinti közös jogkezelő szervezeteket,

b) az uniós rendelet 3. cikk 1. pont c) alpontjában a szellemi tulajdonjogok jogosultjainak (az alapszabályban) jogérvényesítésre felhatalmazott érdekvédelmi szervezetet,

c) az uniós rendelet 3. cikk 1. pont d) alpontjában a nemzeti földrajzi árujelző-oltalmak megszerzése iránt közösen fellépő termelői csoportosulásokat,

d) az uniós rendelet 3. cikk 2. pont b) alpontjában a c) pontnál említett szervezeteket, valamint a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében kijelölt ellenőrző hatóságokat

kell érteni.

(2) Az uniós rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti, a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukkal kapcsolatos vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelmet, továbbá az uniós rendelet 12. cikke szerinti meghosszabbítás iránti, valamint 13. cikke szerinti módosítás iránti kérelmet Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőr Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani.

(3) Az uniós rendelet 18. cikk (3) bekezdés negyedik francia bekezdése alapján a kérelem benyújtására jogosult személyek vagy szervezetek azonosítása céljából a vámhatóság iparjogvédelmi jogok esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok esetében a közös jogkezelést végző szervezetet keresi meg konzultációs célból.

2. § (1) Az uniós rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti határidőt a hiánypótlásra vonatkozó vámhatósági felhívás kézbesítésétől kell számítani.

(2) Az Igazgatóság a kérelmet - a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti eljárásában - elutasítja, ha legalább az alábbi okok valamelyike fennáll:

a) a kérelmet nem az uniós rendelet 6. cikke szerint előírt, az 1352/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott formanyomtatványon nyújtják be;

b) a kérelmező az uniós rendelet 6. cikk (3) bekezdés c) pontjának megfelelően nem igazolja, hogy a kérelemben megjelölt árukon fennálló szellemi tulajdonjognak a jogosultja;

c) képviselő útján benyújtott kérelem esetén a képviselő az uniós rendelet 6. cikk (3) bekezdés d) pontjának megfelelően a képviseleti jogát nem igazolja;

d) az áruknak a kérelemben szereplő leírása a vámhatósági intézkedéseket végző vámhivatal számára nem teszi lehetővé az áruk azonosítását;

e) a kérelemhez nem csatolták az uniós rendelet 6. cikk (3) bekezdés l)-q) pontjai szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

2. A vámhatósági intézkedések végrehajtására vonatkozó kiegészítő szabályok

3. § (1) Az áruk kiadásának felfüggesztése vagy azok visszatartása időtartamára az árukat a vámhatóság a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 6. pont a) alpontja szerinti közvetlen vámfelügyelet alá veszi.

(2) A vámhatóság az áruk kiadása vagy visszatartásának megszüntetése érdekében a közvetlen vámfelügyeletet megszünteti, és az árukat a kért vámeljárás alá vonja.

3. Költségek

4. § Ha a határozat jogosultja polgári jogi igényeinek érvényesítése érdekében eljárást indít az érintett szellemi tulajdonjogok megsértésének megállapítása iránt, és a bíróság ideiglenes intézkedést rendel el, az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés keltétől - ha a bíróság az árukat lefoglalni rendeli - az eljárás jogerős lezárásáig mentesek a raktárdíj fizetési kötelezettség alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban tárolt lefoglalt áruk.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról szóló, 2013. december 4-i 1352/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7-8. §

 


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
Versions historiques Abroge (1 texte(s)) Abroge (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex HU102