Azerbaïdjan

Loi de la République d'Azerbaïdjan sur l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine sur la coopération dans le domaine de la protection de la propriété industrielle

Année de la version:2000
Date du texte:12 décembre 2000
Type de texte:Approbation du traité
Sujet:Brevets (Inventions), Dessins et modèles industriels, Marques, Propriété industrielle
Notes:La loi contient le texte de l'accord
Textes disponibles: 
Azerbaïdjanais

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının Qanunu Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının Qanunu, Complete document (pdf) [99 KB] Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının Qanunu, Complete document (htm) [87 KB] (Version avec outil de traduction automatique)

n° WIPO Lex:AZ094

Raccourcis

Azerbaïdjan