WO/GA/43/18 - WIPO的治理问题

文件编号WO/GA/44/REF/WO/GA/43/18
相关会议WO/GA/44
发布日期2013年10月30日
EnglishWO/GA/43/18 - Governance at WIPO
完整文件
WO/GA/43/18 - Governance at WIPO, single (pdf)
2248 KB
FrançaisWO/GA/43/18 - Gouvernance de l'OMPI
完整文件
WO/GA/43/18 - Gouvernance de l'OMPI, single (pdf)
1833 KB
EspañolWO/GA/43/18 - Gobernanza en la OMPI
完整文件
WO/GA/43/18 - Gobernanza en la OMPI, single (pdf)
715 KB
عربي
WO/GA/43/18 - الحوكمة في الويبو
完整文件
WO/GA/43/18 - الحوكمة في الويبو , single (pdf)
737 KB
中文WO/GA/43/18 - WIPO的治理问题
完整文件
WO/GA/43/18 - WIPO的治理问题, single (pdf)
927 KB
РусскийWO/GA/43/18 - УПРАВЛЕНИЕ В ВОИС
完整文件
WO/GA/43/18 - УПРАВЛЕНИЕ В ВОИС, single (pdf)
826 KB