Green Technology Searches in PATENTSCOPE

Индекс заседания WIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2022/1
Дата и место проведения25 января 2022 г. Виртуально (Английский)
17:30 - 18:15 Время: Женева
Прошлые/будущие заседанияWIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2021/34 >> WIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2022/1 >> WIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2022/2
Тема (-ы)Вебинары, Вебинары по системе PATENTSCOPE

Другие документы по теме

Название(-я)Файл (-ы)
WIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2022/1/GUIDEEnglishGuideGuide, Полная версия документа (pdf)