WIPO-Brazil Summer School on Intellectual Property

Индекс заседания OMPI/ACAD/RIO/19
Дата и место проведения11 марта по 22 марта 2019 г. (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Тема (-ы)Академия ВОИС, Практикумы и семинары