Doing Business Internationally

Индекс заседания WIPO/SMES/BSK/15
Дата и место проведения28 апреля 2015 г. (Банска-Бистрица, Словакия)
Тема (-ы)Малые и средние предприятия