Establishment of a New Classification Regarding IoT (Internet of Things) – Mr. Masakazu Shiozawa

رمز الوثيقةIPC/WK/GE/17/ITEM2/3/JPO
الاجتماعات ذات الصلةIPC/WK/GE/17
تاريخ النشر21 فبراير, 2017
EnglishEstablishment of a New Classification Regarding IoT (Internet of Things) – Mr. Masakazu Shiozawa
الوثيقة الكاملة
Establishment of a New Classification Regarding IoT (Internet of Things) – Mr. Masakazu Shiozawa, single (pdf)
422 KB